معرفی ناحیه

ناحیه 3 در میان بزرگراه شهید بابایی، خیابان پاسداران، بزرگراه شهید زینالدین و خیابان شهید طجرلو واقع شده است. ناحیه 3 دارای مساحتی حدود 11.650.524 مترمربع و جمعیتی حدود 107.761 نفر است. اين ناحيه سه محله به نام هاي ضرابخانه ـ پاسداران، مبارك آبادـ حسين آباد و وليعصر ـ شيان ـ لويزان را در خود جاي داده است.