معرفی ناحیه

ناحیه 4 از شمال به بلوار دلاوران، از جنوب به محور رسالت، از شرق به بزرگراه شهيد باقری و از غرب به خیابان هنگام محدود می شود. این ناحیه از دو محله نارمک شمالي و علم و صنعت تشكيل شده است، ناحیه 4 دارای 1.347.241 مترمربع فضای مسکونی، 601.215 متر مربع فضای تجاری، خدماتی و972.953 متر مربع شبکه معابر است و جمعيت آن 83,000 نفر است