معرفی ناحیه

این ناحیه بين بلوار شاهد و محور رسالت قرار دارد و از غرب به بزرگراه شهید باقری و بزرگراه شهید زین الدین محدود می شود. این ناحیه تنها از یک محله تهرانپارس غربي تشكيل شده است.