معرفی ناحیه

اين ناحيه از شمال به بزرگراه شهيد زين الدين، از غرب به بلوار شاهد و از جنوب و شرق به خیابان های دماوند و احسان محدود می شود. ناحیه 6 از محله های خاك سفيد (گلشن)، تهرانپارس شرقی و جوادیه تهرانپارس تشكيل شده است.