معرفی ناحیه

این ناحیه از شمال به بزرگراه شهید بابایی، از غرب به شهرک گلستان و از شرق و جنوب به خیابان شهید عباسپور و بزرگراه شهید زین الدین محدود می شود. مساحت این ناحیه در حدود 9.589.067 مترمربع است و دارای جمعیتی بیش از 75.585 نفر است. این ناحیه شامل سه محله قنات کوثر، مجیدآباد و کوهسار است.