جدول مشخصات بوستان‌هاي موجود در ناحيه 2

رديف

 

نام بوستان

 

نشاني

 

سال تاسیس

 

مساحت

(متر مربع)

امکانات

 

1

 

ارژنگ

 

خیابان شهید مظفری، تقاطع خیابان شهید کمالی

 

1388

 

4000

 

-

 

2

 

بو علي

 

خیابان شهید طاهر خاني

 

1370

 

494

 

سرویس بهداشتی

 

3

 

بهار

 

محور رسالت

 

1370

 

986

 

-

 

4

 

بهار

 

خیابان نيروي دريايي، كوچه بهار

 

1370

 

470

 

-

 

5

 

توحيد

 

خیابان نسیم شرقی بلوار سامان کوچه توحید

 

1370

 

2285

 

آبنما

 

6

 

دنیای کودک

 

محور رسالت

 

1369

 

1789

 

آبنما

 

7

 

دهقان

 

خیابان شهید کرد، ابتدای خیابان دهقان

 

1382

 

7000

 

لوازم بازی کودکان

 

8

 

سامان

 

خیابان نسیم شرقی، بلوار سامان

 

1370

 

4521

 

لوازم بازی کودکان

 

9

 

سجاد

 

خیابان شهید استاد حسن بنا، نبش کوچه سجاد

 

1370

 

1144

 

لوازم بازی کودکان

 

10

 

سینا

 

خیابان شهيد كرد، خيابان نهاندست

 

1386

 

20282

 

-

 

11

 

شهيد آذین

 

خیابان شهید استاد حسن بنا، نبش کوچه شهید آذین

 

1370

 

528

 

-

 

12

 

شهيد خانعلی

 

خیابان شهید هدایتی، تقاطع خیابان شهید خانعلی

 

1372

 

448

 

-

 

13

 

شهيد ذاکری

 

خیابان شهید استاد حسن بنا، نبش کوچه شهید ذاکری

 

1370

 

740

 

لوازم بازی کودکان

 

14

 

شهيد صبوري

 

خيابان شهید محمد خاني

 

1380

 

2712

 

-

 

15

 

شهيد غفاري

 

خیابان شهید استاد حسن بنا، نبش کوچه شهيد غفاری

 

1370

 

739

 

-

 

16

 

شهيد قربانی

 

خیابان شهید استاد حسن بنا، نبش کوچه شهید قربانی

 

1370

 

937

 

-

 

17

 

شهيد کاظمی

 

خیابان هنگام، خیابان شهید کاظمی

 

1372

 

15716

 

-

 

18

 

شهید کرد

 

محور رسالت، نبش خیابان شهید کرد

 

1369

 

3385

 

لوازم بازی کودکان ، آبنما

 

19

 

شهيد مولوی

 

بلوار شهید کاووسی، خیابان شهيد مولوی

 

1371

 

144

 

-

 

20

 

طاهر

 

خیابان شهید استاد حسن بنا، نبش کوچه طاهر

 

1370

 

951

 

-

 

21

 

عزیزی

 

خیابان شهید کرد، خیابان برادران شهيد محمودي

 

1370

 

1132

 

لوازم بازی کودکان

 

22

 

علمیه

 

خیابان نیروی دریایی، کوچه علمیه

 

 

691

 

لوازم ورزشی

 

رديف

 

نام بوستان

 

نشاني

 

سال تاسیس

 

مساحت

(متر مربع)

امکانات

 

23

 

فردوس

 

خیابان هنگام، خیابان شهید طاهر خانی، نبش خیابان نیروی دریایی

 

1368

 

6087

 

-

 

24

 

گلریز

 

خیابان شهید استاد حسن بنا، گلستان یکم

 

1367

 

7173

 

آبنما، پیست اسکیت، سرویس بهداشتی

 

25

 

گلستان چهارم

 

خیابان شهید استاد حسن بنا، کوچه گلستان چهارم غربی

 

1382

 

8000

 

لوازم بازی کودکان، آنما ، سرویس بهداشتی

 

26

 

گلستان دوم

 

محور رسالت،خیابان شهید منصوری،کوچه گلستان دوم

 

1381

 

5000

 

سرویس بهداشتی

 

27

 

مجیدیه

 

محور رسالت، خیابان شهید منصوری

 

1360

 

34806

 

نمازخانه، کتابخانه، لوازم بازی کودکان، آبنما، سرویس بهداشتی

 

28

 

مروارید

 

خیابان شهید کرد، خیابان شهید خانعلی، جنب مهدکودک

 

1381

 

2000

 

-

 

29

 

معلم

 

محور رسالت، خیابان شهید هدایتی، جنب آموزش پرورش منطقه 4

 

1369

 

1498

 

لوازم بازی کودکان

 

30

 

مقدم

 

خیابان شهید استاد حسن بنا، نبش کوچه مقدم

 

1370

 

954

 

-

 

31

 

ملت

 

خیابان برادران شهيد محمدي، خیابان شهید سجادی، کوچه دوم شرقی

 

1366

 

8209

 

لوازم بازی کودکان، سرویس بهداشتی

 

32

 

مهتاب

 

محور رسالت، روبه‌روی بوستان تابان

 

1370

 

1123

 

-

 

33

 

مهر

 

خیابان شهید هدایتی، نبش کوچه مهر

 

1370

 

1486

 

-

 

34

 

میدان ملت

 

خیابان شهید استاد حسن بنا، ضلع شرقی میدان ملت

 

1370

 

1524

 

سرویس بهداشتی

 

35

 

ولیعصر (عج)

 

میدان رسالت، خیابان آزادگان

 

1361

 

15323

 

نمازخانه، کتابخانه، لوازم بازی کودکان، آبنما، سرویس بهداشتی

 

36

 

ياس

 

خیابان برادران شهید محمدی، كوچه ياس

 

1381

 

1500

 

-

 

37

 

یاسمن

 

خیابان شهید کرد،خیابان دهقان، روبه‌روی مسجد

 

1381

 

7000

 

سرویس بهداشتی