آرشیو موضوعی
شاخه
اجرای  روز چهارمین طرح پیمایش محلی در محدود ناحیه 9
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 9 از اجرای چهارمین طرح پیمایش محلی در سطح ناحیه خبر داد.
1397/2/31
سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری منطقه چهار در راستای اجرای طرح تکریم مساجد، اقدام به اجرای طرح تکریم مساجد در نواحی نه گانه کرد.
1397/2/31
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه چهار تهران از آغاز فعالیت پردیس فرهنگی – قرآنی ماه مبارک رمضان تحت عنوان "ضیافت خوبان" به مدت هفت شب در ضلع جنوبی بوستان پلیس خبر داد.
1397/2/31
اجرای ویژه برنامه های ورزشی  در پردیس فرهنگی ماه مبارک رمضان  در بوستان پلیس
اداره تربیت بدنی شهرداری منطقه 4 همزمان با شروع فعالیت پردیس ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه های ورزشی در خدمت شهروندان می باشد.
1397/2/31
اداره مطالعات شهرداری منطقه چهار طی نظر سنجی های بعمل آمده، از رضایت مندی حداکثری شهروندان از ویژه برنامه های پردیس ماه مبارک رمضان خبر داد.
1397/2/31
آموزش ارتباط با سامانه 137 در مدرسه علامه طباطبایی
سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری منطقه چهار در راستای ارتقاء آموزش شهروندی با همکاری ناحیه 5 اقدام به آموزش نحوه ارتباط با سامانه 137 در دبستان علامه طباطبایی کرد.
1397/2/31
سامانه 137 شهرداری منطقه چهار طرح تکریم مساجد منطقه با توجه به حلول ماه مبارک رمضان در محدوده منطقه اجرایی شد.
1397/2/31
شهردار منطقه چهار تهران خبر داد: غبارروبی  و مناسب سازی بیش از یکصد مسجد شمال شرق تهران در ماه رمضان
شهردار منطقه چهار تهران از مناسب سازی و شست و شوی بیش از یکصد مسجد در شمال شرق تهران خبر داد و گفت: همزمان با ماه مبارک رمضان بیش از سی و یک هزار مترمربع از نماهای مساجد منطقه شست و شو و غبارروبی شد....
1397/2/31