| English
پنجشنبه 2 مرداد 1393

تهرانپارس غربی


ریشه/نواحي منطقه/ناحيه 5/ناحیه 5/تهرانپارس غربی

شناسنامه محله

قبل از تقسیمات سال 1387 شهرداری محدوده فعلی تهران پارس غربی با نام تهران پارس شناخته می شد. این محله(تهران پارس غربی) در حال حاضر از شمال به بزرگراه وفادار، از جنوب به بزرگراه رسالت، از شرق به بلوار کاظم  ـ بلوار شاهد(پروین) و از جهت غرب به خیابان اردیبهشت ـ بلوار دلاوران ـ بزرگراه شهید باقری ختم می شود(معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 4، 1387).
محله تهران پارس غربی از شمال با محله مجیدآباد و محله قنات کوثر، از جنوب با منطقه 8 شهرداری تهران، از طرف شرق با محله تهران پارس شرقی و از طرف غرب با سه محله اوقاف و علم  و صنعت و نارمک همسایه بوده و در ناحیه 5 شهرداری منطقه 4 تهران قرار گرفته است.
تاریخچه هر دو محله(تهران پارس شرقی و غربی) در قالب محله تهران پارس می آید:
محله   تهران پارس با جمعیتی حدود 103911 نفر از شمال به بزرگراه وفادار، از جنوب به بزرگراه رسالت، از شرق به بزرگراه میثمی(بلوار پروین) و از سمت غرب به خیابان سراج منتهی می شد. در تقسیم بندی محلات شهر تهران در سال 1387 این محله از خیابان حجربن عدی به دو محله  تهران پارس شرقی و تهران پارس غربی تقسیم شد و در حال حاضر محله تهران پارس شرقی که اراضی آن تا قبل از تقسیمات سال 1387 جز محله گلشن(خاک سفید) بود، از شمال به بزرگراه وفادار، از جنوب به بزرگراه رسالت، از شرق به خیابان 196
ـ خیابان 135- خیابان طالقانی ـ خیابان 20 متری محمدی و از طرف غرب به بلوار کاظم ـ بلوار شاهد محدود می شود(معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 4، 1387).
سید حجت حسینی بلاغی در کتاب گزیده تاریخ تهران آورده است:
تهران پارس محلی است دارای اراضی مسطح و مرغوب، واقع در پنج کیلومتری شهر تهران و در مجاورت نارمک با اسلوب شهر سازی جدید با خیابان های سی، بیست، پانزده و ده متری و همگی جدیدالتاسیس است (بلاغی، 1386: 260).
حدود صد سال پیش، در جای کنونی تهران پارس چند آبادی وجود داشته حسین آباد و مهدی آباد از آن جمله اند. به همین دلیل ابتدا تاریخچه  مختصری از این آبادی ها  آورده و سپس به تاریخ محله  تهران پارس می پردازیم.
ـ مهدی آباد: این روستای کهن که در حال حاضر هیچ نشانی از آن بر روی نقشه  منطقه 4 تهران دیده نمی شود. احتمالا در دهه  30 رو به زوال گذاشته و کم کم در شهر تهران ادغام گردیده است. البته قبل از ساخت وسازهای شهری، این روستا متروکه و مخروبه شده که مورخان علت اصلی آن را خریداری قنات روستا توسط سفارت آمریکا گفته اند. چنان چه حجت الاسلام حجت حسینی بلاغی آورده است:
قریه مهدی آباد در دوازده کیلومتری امام زاده صالح و سر راه شوسه  تهران به دماوند است. در سال های اخیر سفارت  آمریکا قنات آن را خریده است و به وسیله  لوله ای آب آن جا را به سفارتخانه می برد بنابراین نه زراعت دارد نه سکنه(بلاغی، 1386: 158).
هم چنین دکتر منوچهر ستوده درباره  مهدی آباد می نویسد:
مهدی آباد در هفت کیلومتری شمال جاده  دماوند است. فعلا (1327: ه.ش) قلعه خرابه و چند چهار دیواری از آن باقی است. این چهار دیواری ها روزی حصار باغ ها بوده است. روزی که مهدی آباد مسکون بود، دو آسیاب داشت، یکی نزدیک قلعه طرف شرق و دیگری در یک کیلومتری قلعه طرف غرب. آسیاب نزدیک قلعه از مدتی پیش از کار افتاده بود ولی آسیاب غربی تا سال 1326 ه.ش به کار بود. آب این قلعه را آمریکایی ها برای باغ سفارت آمریکا در خیابان امجدیه خریده اند و از روزی که آب به آن سفارت خانه رفت، مهدی آباد خراب شد و اهالی پراکنده شدند. یکی از ساکنان جوادیه اظهار می کرد که آبادانی مهدی آباد را به یاد دارد و از میوه
باغ های آن جا زیاد خورده است. اراضی مهدی آباد فعلا جز مجید آباد است. قهوه خانه ای  نیز در این محل بود ولی فعلا خراب و متروک است. اعتماد السلطنه درباره  مهدی آباد می نویسد: امروز پنج شنبه 29 شعبان 1309 ه.ق صبح تا مهدی آباد مسیرخلوت، با درشکه رفتم(ستوده، 1374: 769).
دکتر منوچهر ستوده در جلد اول کتاب جغرافیای تاریخی شمیران، هنگام معرفی جوادیه به شرح زیر به  مهدی آباد اشاره می کند:
اراضی جوادیه در شرق مهدی آباد و با فاصله کمی در شمال جاده دماوند است. فاصله آن از جاده پانصد متر و از تهران 9 کیلومتر است. املاک جوادیه از شمال به قنات کوثر و خاک سفید و مجید آباد، از مشرق به حکیمیه، از جنوب به جاده دماوند و از مغرب به مهدی آباد و مجیدآباد محدود می شود. مهدی آباد ده اربابی و متعلق به ارباب مهدی یزدی، وکیل مجلس شورا است(ستوده، 1374 :769).
ـ حسین آباد: دکتر حسین کریمان در معرفی مجید آباد به روستای حسین آباد اشاره کرده و می نویسد:
جمعیت مجید آباد در فرهنگ جغرافیایی ایران 100 تن ذکر گردیده، که چند خانوار از آن ها زرتشتی هستند. مزرعه حسین آباد جز این دیه است(کریمان، 1355: 441).
تهران پارس قبل از تقسیمات جدید شهرداری از شمال به بزرگراه شهید عباس پور، از جنوب به خیابان دماوند، از غرب به بزرگراه شهید باقری و از شرق به جاده لشگرک منتهی می شد.
محله تهران پارس دارای چهار فلکه است. ساختار شهرسازی این ناحیه هم چون نارمک برپایه اصول شهرسازی نوین بنا شده است. مالک اصلی تهران پارس، فردی زرتشتی به نام ارباب هرمز بوده و در حال حاضر نیز زرتشتیان در این محله(به ویژه فلکه دوم) ساکن هستند. در خیابان جشنواره، آتشکده زرتشتیان قرار دارد. از ویژگی های مهم تهران پارس، نام گذاری کوچه های این محله می باشد که برمبنای شماره گذاری اعداد زوج است و به صورت شرقی و غربی از سه راه تهران پارس تا فلکه چهارم ادامه دارد(تهران 100، 1387: 50). هر دو محله تهران پارس شرقی و غربی دارای این اصول مهندسی و شهرسازی هستند. 4 فلکه اصلی تهران پارس در محله تهران پارس غربی قرار گرفته است.
با توجه به آمار ارائه شده از سرشماری سال1385 مرکز آمار ایران، محله تهران پارس غربی، 103911نفر جمعیت دارد. این محله پرجمعیت ترین محله منطقه4 شهرداری تهران است. تعداد مردان 52135نفر معادل 17/50درصد و تعداد زنان 51776نفر یعنی 83/49درصد برآورد شده است.
نسبت جنسی در این محله 6/100 است و نشان می دهد به ازای هر 100زن در محله تهران پارس غربی، 6/100 مرد سکونت دارند.
هم چنین تعداد خانوار 31310 بوده و بعد خانوار نیز 31/3 برآورد شده است که نشان می دهد هر یک از خانواده های ساکن در محله تهران پارس غربی تقریبا 4نفر عضو دارند.
وضعیت سواد نیز به این ترتیب است که 94187نفر معادل 64/90درصد باسواد و 3195نفر معادل 07/3درصد از ساکنان محله بی سواد هستند. تعداد مردان باسواد 47666نفر و تعداد زنان باسواد 46521نفر است. اعداد نشان می دهند تعداد مردان باسواد 02/1 برابر تعداد زنان باسواد است. در مقابل تعداد زنان
بی سواد 2097نفر بوده و 9/1 برابر تعداد مردان بی سواد که جمعیتی معادل 1098نفر دارند، است. همچنین وضعیت زناشویی در محله تهران پارس غربی نشان می دهد، بیش ترین فراوانی یعنی 54498نفر مربوط به آن دسته از ساکنانی است که دارای همسر هستند. بیش ترین فراوانی طبق گروه بندی های سنی نیز مربوط به گروه سنی 24-20ساله بوده و برابر با 12494نفر می باشد. به این ترتیب 02/12درصد از ساکنان محله تهران پارس غربی از 20تا24سال سن دارند.
مهاجران 9296نفر یعنی 94/8درصد و تعداد افراد خانه دار نیز 22614نفر معادل 76/21درصد از جمعیت محله را تشکیل می دهند. هم چنین 2674نفر از ساکنان محله تهران پارس غربی معادل 57/2درصد، جز جمعیت بیکار محسوب می شوند.    

ردیف

شاخص

تعداد

ردیف

شاخص

تعداد

1

جمعیت

103911

21

جمعیت 14 ـ 10 ساله

6391

2

تعداد مرد

52135

22

جمعیت 19 ـ 15 ساله

9188

3

تعداد زن

51776

23

جمعیت 24 ـ 20 ساله

12494

4

تعداد با سواد

94187

24

جمعیت 29 ـ 25 ساله

11704

5

تعداد بی سواد

3195

25

جمعیت 34 ـ 30 ساله

8755

6

تعداد باسواد مرد

47666

26

جمعیت 39 ـ 35 ساله

9074

7

تعداد باسواد زن

46521

27

جمعیت 44 ـ 40 ساله

8271

8

تعداد بی سواد مرد

1098

28

جمعیت 49 ـ 45ساله

7089

9

تعداد بی سواد زن

2097

29

جمعیت 54 ـ 50 ساله

5969

10

وضع زناشوئی ـ دارای همسر

54498

30

جمعیت59 ـ 55 ساله

4338

11

وضع زناشوئی ـ بی همسر براثر فوت

3719

31

جمعیت 64 ـ 60 ساله

3203

12

وضع زناشوئی ـ بی همسر براثر طلاق

1437

32

جمعیت 65 ساله و بیشتر

5948

13

وضع زناشوئی ـ هرگز ازدواج نکرده

32427

33

تعداد مهاجر

9296

14

وضع زناشوئی ـ اظهار نشده

310

34

تعداد شاغل

35826

15

تعداد خانوار

31310

35

تعداد بیکار

2674

16

تعداد خانوار ـ معمولی ساکن

31132

36

تعداد محصل

19865

17

تعدا خانوار ـ گروهی

174

37

تعداد دارای درآمد بدون کار

6872

18

تعداد خانوار ـ موسسه ای

4

38

تعداد خانه دار

22614

19

جمعیت 4 ـ 0 ساله

5353

 

 

 

20

جمعیت 9 ـ 5 ساله

6134

 

 

 

ناحیه       محله آدرس دفتر شورایاری     دبیر شورایاری
5 تهرانپارس غربی  خیابان وفادار شرقی، خ شهید برادران مظفری، مسجد مجمدبن عبدالله مجتبی باغدارنیا
نام

نام خانوادگی

سمت در شورایاری محله

اباصلت

اصغری

 

سعید

رحیمی

 

سید احمد

محمدی

 

ابوالقاسم

قلعه نوعی

 

مجتبی

باغدارنیا

 

جواد

استوار

 

منیر

گرجی

 

ایرج

لاری

 

سید مصطفی

سید کاظم

 

غلامرضا

کریمی قدوسی