آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی است که در سطح فردی باعث ارتقای کیفیت شغلی و در سطح سازمانی عامل تعالی و توسعه سازمان و در سطح ملی موجب افزایش بهره وری می شود........ آموزش کانون اصلی ساختن و پرورش دادن نیروی انسانی است( مقام معظم رهبری)............اشتیاق‌تان برای یادگیری را توسعه دهید، تا هرگز در راه رشد و تعالی متوقف نشوید :آنتونی جی. دی آنجلو............زیبایی یادگیری در این است که کسی نمی‌تواند آن را از شما دور کند
 

               

فریده مرادی

 

٧٧٨٩١٥٥٦-021

 
 
 
 

سوابق علمی و تحصیلی

 • - دانشجوی دکتری کارآفرینی فن آوری، دانشکده علوم تحقیقات(در مرحله دفاع)
 • - کارشناسی ارشد کارآفرینی فن آوری، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
 • - کارشناسی ریاضی کاربردی، دانشگاه علم و صنعت ایران(گرایش تخصصی فن آوری و صنایع)
   

  سوابق کاری

   
  • سرپرست اداره برنامه ریزی و آموزش شهرداری منطقه 4(1398 تاکنون)
  • اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران(1398-1397)
  • رئيس دبيرخانه شهرداری منطقه 11 (1387) و (1397-1395)
  • ناظر و مشاور تیم پژوهشی تحقیقاتی بازیافت رویش جوانان انقلابی شهرداری منطقه 11(1395-1394)
  • - مسئول ارزیابی عملکرد، کنترل پروژه و بهبود سیستم ها و روش ها شهرداری منطقه11 (1387-1383)
  • - معاون اداره امور اداري و كارگزيني و رابط ارزشیابی سالانه پرسنل شهرداری منطقه 11 (1389-1388)
  • ناظر طرح های جهادی شهرداری منطقه 11 و جانشین معاونت هماهنگی و برنامه ریزی جهت پیگیری امور محوله(1385)
  • مسئول ارزیابی و نظارت پروژه جامع آرشیو الکترونیکی پرونده های شهرسازی و درآمد منطقه)
  • مسئول ارزیابی عملکرد، کنترل پروژه و بهبود سیستم ها و روش ها شهرداری منطقه11 (1387-1383)
  • عضو کارگروه ارزيابي و نظارت پروژه های منطقه؛ تحقیق و پژوهش؛ برنامه ریزی نواحی؛ EFQM؛ آموزش و تشکیلات
  • مسئول پشتيباني نرم افزار شهرداری منطقه11 (1382-1381)
  • مسئول ناظر سیستم مالی و سایر سیستمهای کاربردی منطقه 11(نظارت بر عملکرد تیم راهبری) (1381-1380)
  • راهبری، راه اندازي و آموزش کاربران سیستم های مالی پام و مدیریتی سام در بخش پشتیبانی برنامه های کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و انتخاب به عنوان راه انداز و راهبر نمونه در چند دوره مختلف(1380-1378)
  • معاون اداره امور اداري و كارگزيني و رابط ارزشیابی سالانه پرسنل شهرداری منطقه 11 (1389-1388)
  • مسئول رفاه شهرداری منطقه 11(1392-1393) و همكاري با مدیرعامل تعاونی مسکن شهرداری منطقه 11، بعنوان جانشین ایشان جهت پیگیری امور محوله
  • دبیر کمیته اجرایی نظام پیشنهادها و تحول اداری؛ دبير طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع و مسئول ارزیابی عملکرد معاونت مالی و اداری شهرداری منطقه 11 (1392-1387)
  • مسئولیت های طرح و برنامه و مالي و برنامه ريزي و فرهنگی خواهران حوزه مقاومت بسيج شهرداری منطقه 11 تهران؛ عضو کادر پایگاه مقاومت بسیج شهرداری منطقه 11 و سرگروه تربیتی شجره طیبه صالحین (عضویت از سال 1379 تاکنون)
  • سوابق تدریس در زمینه برنامه های کاربردی و نرم افزاری، گرافیک، علوم پایه، حسابداری، مدیریت مالی، کارآفرینی، NLP و سایر موضوعات عمومی و دانشگاه علمی کاربردی
  • سایر: وزارت امور اقتصاد و دارایی، کد اقتصادی و خدمات كامپيوتر؛ (1374-1372)