ناهید محبی

 

77277088-021

 

سوابق علمی و تحصیلی

  • دکتري تخصصي مديريت محيط زيست، دانشگاه آزاد اسلامي، ‌واحد علوم و تحقيقات (در مرحله دفاع رساله)
  • فوق ليسانس مديريت محيط زيست با گرایش مدیریت محیط زیست از دانشگاه آزاد اسلامي، ‌واحد علوم و تحقيقات
  • ليسانس مهندسي منابع طبيعي/با گرایش محيط زيست از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

سوابق کاری

  • مسئول محیط زیست شهرداری منطقه 4، 1396 تاکنون
  • کارشناس مسئول محيط زيست باغ پرندگان تهران شهرداري منطقه 4، 96-1395
  • کارشناس محيط زيست منطقه شهرداري منطقه 4،( 95-1393 )
  • مسئول HSE و کارشناس محيط زيست شهرداري منطقه 15، ( 93-1390)
  • کارشناس مسئول و مدیر پروژه‌های محیط زیستی. شركت مهندسين مشاور يكم، ( 90-1387 )