زهرا کشاورزمهر

 

٧٧١٤١٠80-021

 








سوابق علمی و تحصیلی

 • کارشناس مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست
 • ----------------------------------
 • سوابق کاری

  • مسئول مرکز تحقیقات ،آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه 4 (97 تاکنون)
  • کارشناس فنی حوزه امور شهری منطقه 4
  • کارشناس فنی حوزه امور شهری منطقه 18
  • ----------------------------------