invest

محمدرضا آراســته

 

021-77194068

 
 

سوابق علمی و تحصیلی

 
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد قزوین
 • کارشناسی حسابداری دانشگاه علامه محدث نوری شهر نور

سوابق کاری

 
 • سرپرست اداره سرمایه گذاری و مشارکت ها از سال 98 تاکنون
 • معاون شهرسازی و معماری منطقه ، از 97 تاکنون
 • مدیر املاک و مستغلات و امور نهادهای منطقه از 96 تا 97
 • قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری منطقه از 96تا 95
 • رئیس امور نهادها، سازمانها و نیروهای مسلح منطقه از 95 تا 94
 • رئیس اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی منطقه از 94 تا 91
 • نماینده شهرسازی در دفتر الکترونیک 407 از 91 تا 90
 • معاون اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی منطقه از 90 تا 88
 • کارشناس اقتصادی اداره سرمایه گذاری و مشارکتها از 88 تا 87