invest

هادی سنجری قهرودی

 

77194068-021

 

سوابق علمی و تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران -عمران دانشگاه دولتی فنی و مهندسی سمنان- سال 1378

سوابق کاری

  • سرپرست اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی منطقه4.
  • مدیر پروژه معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه4. (از تاریخ 4/92 الی 4/93)
  • رئیس اداره فنی و ترافیک ناحیه 8 شهرداری منطقه4. (از تاریخ 4/89 الی 4/92)
  • رئیس اداره فنی و ترافیک ناحیه 6 شهرداری منطقه4. (از تاریخ 9/88 الی 1/89)
  • رئیس نظارت و اجرا و رئیس دفتر فنی معاونت فنی اداره کل پشتیبانی. (از تاریخ 5/87 الی 9/88)
  • رئیس نظارت و اجراء و رئیس واحد رسیدگی فنی معاونت فنی و عمرانی منطقه3. (از تاریخ 6/86 الی 5/87)
  • رئیس دفتر فنی معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه3. (از تاریخ 8/85 الی 6/86)
  • رئیس دستگاه نظارت معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه15. (از تاریخ 1/82 الی 8/85)
  • دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک نظارت و اجرا