زندگي در تهران > آموزش و پژوهش > دبستان پسرانه
 
دکتر بهشتي
منطقه منطقه 4
ناحیه
آدرس خ جشنواره، خ سجده اي جنوبي
تلفن 77707026
فکس
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات
سال تاسیس
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت