زندگي در تهران > آموزش و پژوهش > دبستان پسرانه
 
امام خميني
منطقه منطقه 4
ناحیه
آدرس حکيميه، فاز 3، خ بهشت، خ ارغوان
تلفن 77309191
فکس 77309091
آدرس وب
پست الکترونیکی
توضيحات 77309091
سال تاسیس 77309091
امکانات
اطلاعات تکمیلی

بازگشت