• گزارش عملکرد حوزه ها
  • اجتماعی و فرهنگی
  • امور شهری و فضای سبز
  • برنامه ریزی و توسعه شهری
  • حمل و نقل و ترافیک
  • سایر ادارات مستقل
  • شهرسازی و معماری
  • فنی و عمرانی
   نحوه نمایش عملیات
   نامتاریخ ویرایشحجمپوشه والد
   Data pager
   تعداد در صفحه:
   PageSizeComboBox
   select
    11 items in 2 pages