اهم فعالیت ها

 • مدیریت امنیت اطلاعات
 • مدیریت ارایه خدمات به ذینفعان
 • مدیریت کاهش وقفه های کسب و کار
 • مدیریت کاهش زمان رسیدگی ارایه خدمات
 • تامین سخت افزار موردنیاز
 • بهبود زیرساخت سرورهای virtual
 • پشتیبانی و راهبری نرم افزارها و سامانه های شهرداری تهران

اهداف بلند مدت و کلی اداره فناوری منطقه

 • ارتقاء فرهنگ حذف کاغذ
 • تداوم کسب و کار با بهره برداری از فناوری های نوین و زیرساخت بهره ور فرآیندها
 • ارتقای کیفیت خدمات فناوری اطلاعات
 • ارتقا دانش فناوری منابع انسانی ذینفعان اداره فناوری
 • تداوم کسب و کار با بهره برداری از نرم افزارهای طراحی شده آیین نامه ابلاغیه