• دسته بندی
  • اداره برنامه ریزی و توسعه شهری
  • اداره فرهنگی
  • اداره تربیت بدنی
  • اداره سلامت
  • اداره آموزش و مشارکتها
  • اداره امور آسیبهای اجتماعی
  • اداره بانوان
  • اداره مطالعات
  • مدیریت محله

اداره سلامت

محرمعلی آل عمران

 
021-77499982

-

 

سوابق علمی و تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت شهری

سوابق کاری

 • مدیر اداره سلامت از سال 91/7/1 تاکنون
 • مدیر اجتماعی و فرهنگی ناحیه 9 منطقه 4  از تاریخ 91/5/1 تا 91/7/1
 • مدیر اجتماعی و فرهنگی ناحیه 8 منطقه4 از تاریخ 89/4/27  تا 91/5/1
 • کارشناس آموزش و مشارکت های اجتماعی ناحیه 7 منطقه 4 از 88/10/18 تا 89/4/27
 • ناظر فضای سبز 87/7/1  تا 88/10/18
 • مسئول بهداشت و ایمنی منطقه 4 از 85/1/20 تا 87/7/1
 • مسئول بهداشت و ایمنی هتل شهر، رستوران و متل شیان از 86/7/1 تا 87/2/20 (با حفظ سمت )
 • مطالعه و ارزیابی مولفه های اجتماعی سلامت
 • توسعه آموزشهای همگانی سلامت اعم از مهارتهای زندگی بخصوص مهارتهای مربوط به کنترل استرس فردی و خانوادگی وارتقاء سطح سلامت جسمی، روحی، روانی، اجتماعی و معنوی شهروندان.
 • سنجش مستمر شاخصهای سلامت شهری و انجام مداخلات لازم جهت ارتقاء آنها.
 • بهبود دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات جامع سلامت (تعالی خدمات سلامت)
 • توسعه رویکرد شهر سالم با نگاه محله ای
 • کاهش عوامل تهدید کننده سلامت شهری (شامل بیماریهای قلبی عروقی، روانی، رفتاری و تغذیه ای)
 • تامین سازوکارهای استقرار مدیریت واحد سلامت
 • توسعه و حمایت از کانونهای اجتماعی سلامت محور (کانون سالمندان، جوانان، مادرو کودک، معلولان، اهدای خون، پیشگیری از دیابت، پیشگیری از دخانیات، پزشکان، خادمین مساجد، پیشگیری از چاقی)
 • ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به همکاران و شهروندان
 • ارائه خدمات اتوبوس دیابت در سطح مناطق تهران
 • اجرای مداخلات طرح سنجش عدالت در شهر
 • اجرای برنامه های پیشگیری از رفتارهای پرخطر
تعریف کانون :

کانون موسسهای غیردولتی، غیرتجاری، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که به استناد ماده 111 برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران در حوزه سلامت تشکیل شده،در چارچوب «شیوهنامه فعالیت کانونها» فعالیت میکند.

کانونهای اجتماعی سلامت محور

مشارکت شهروندان در مراحل مختلف یک برنامه ضمن ایجاد تعهد اجتماعی میزان موفقیت اجرایی برنامه را نیز افزایش میدهد. به همین منظور و با درک ضرورت و اهداف کانونهای اجتماعی سلامت محور درکلیه محلات شهر تهران تشکیل یافته، فعالیت میکنند.

هدف کلی :

افزایش مشارکتهای داوطلبانه شهروندان در عرصههای مختلف مدیریت شهری بهویژه حوزه امور اجتماعی وفرهنگی

ردیف نشان کانون نام کانون تعداد اعضا نام دبیر
1 خادمین سلامت مساجد 711 سرکار خانم قاسم آبادی
2 اهدا خون 1425 خانم جنانی
3 جوانان 1350 خانم مزینی
4 پیشگیری از دیابت 1200 خانم یوسفی
5 مادروکودک 2696 خانم اعلایی منش
6 پیشگیری از استعمال دخانیات 1050 آقای احمدی
7 پیشگیری از چاقی 1350 خانم تاجیک
8 پزشکان 205 خانم دکتر پلاشی
9 معلولان 1200 آقای توکلی
10 سالمندان 5100 آقای خوشدل