پروانه نهروانیان

 

77133818-021

banovan.region4@tehran.ir
 

سوابق علمی و تحصیلی

 • دکترای روانشناسی عمومی ، علوم و تحقیقات
 • کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور
 • کارشناسی رادیولوژی ، داشنگاه علوم پزشکی ایران

سوابق کاری

 • مشاور شهردار در امور بانوان منطقه4 (95تاکنون)
 • مشاور شهردار در امور بانوان منطقه 17(1392)
 • مرکز مشاوره(89تاکنون)
 • مدرس دانشگاه پیام نور(88تاکنون)
 • مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران(1389)
 • کارشناس اجتماعی(92-89)
 • مشاور روانشناس خانه سلامت همکار(1389)
 • تکنیسین رادیولوژی(1371)