این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

بدون نتیجه
جستجوی بانک پرسنل منطقه

مسعود-عبادی

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری
 • پست الکترونیک: ebadi-ma@tehran.iri
 • تلفن: 021-77891565

آزاده-وکیلی

رییس اداره فناوری
 • پست الکترونیک: vakili@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802077

نرگس-بهادری

رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها
 • پست الکترونیک: bahadori-n@tehran.ir
 • تلفن: 021-77892202 داخلی255

علیرضا-حیدری نو دهی

مسئول واحد بودجه واعتبارات معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
 • پست الکترونیک: heidari-ali@tehran.ir
 • تلفن: 021-77891565 داخلی228

ویکتور-ابراهیمی

سرپرست اداره پایش و ارزیابی کنترل عملکرد معاونت برنامه ریزی
 • پست الکترونیک: ebrahimi-v@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802073 داخلی295

علیرضا-صبوری

رئیس اداره برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
 • پست الکترونیک: sabouri-ar@tehran.ir
 • تلفن: 021- داخلی 228 77891565

بهروز-آقامحمدخان

مسئول واحد بیسیم معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
 • پست الکترونیک: aghamohamadkhan@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802077 داخلی268

آرزو-کرد

کارشناس نرم افزار
 • پست الکترونیک: kord@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802077

محمد-فاضلی

کارشناس اداره فناوری
 • پست الکترونیک: fazeli@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802077

مهرزاد-قره باغی

کارشناس اداره فناوری
 • پست الکترونیک: gharehbaghi@tehran.ir
 • تلفن: 021-77802077
صفحه 1 از 5نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  بعدي   آخرين