این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

بدون نتیجه
جستجوی بانک پرسنل منطقه

مرتضی-اکبری نظری

رئیس اداره فرهنگی
 • پست الکترونیک: nazari-mor@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

محرمعلی-ال عمران

رئیس اداره ورزش و سلامت
 • پست الکترونیک: alomran@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

فاطمه-موذنی

رئیس اداره آموزش و مشارکتهای اجتماعی
 • پست الکترونیک: moazeni-f@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

هادی-صدیقی

مدیر اداره اسیبهای اجتماعی
 • پست الکترونیک: sedighi-ha@teran.ir
 • تلفن: 021-77499980

مارال -عجم زمانی

مسؤل واحد مطالعات اجتماعی و فرهنگی
 • پست الکترونیک: ajamzamani@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

عصمت -همتی

رئیس امور ورزش بانوان
 • پست الکترونیک: hemmati-e@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

مریم -صوفی

مسوول امور بانوان
 • پست الکترونیک: soufi-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

فاطمه-ابراهیمی

کارشناس امور بانوان
 • پست الکترونیک: ebrahimi-fat@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

سهیلا-رستگار

کارشناس دفتر معاونت اجتماعی
 • پست الکترونیک: rastegar@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980

علی -احدی

کارشناس اداره آسیبهای اجتماعی
 • پست الکترونیک: ali-ahadi@tehran.ir
 • تلفن: 021-77499980
صفحه 1 از 10نخست   قبلي   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين