این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

بدون نتیجه
جستجوی بانک پرسنل منطقه

میکائیل-علیپور

معاون فنی عمرانی
 • پست الکترونیک: alipoor@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496702

عباس-اکبری

رئیس واحد توسعه شهری و زیر ساختها معاونت فنی و عمرانی
 • پست الکترونیک: akbari-abb@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701 داخلی291

علی-چگینی

رئیس واحد قراردادها معاونت فنی عمرانی
 • پست الکترونیک: chegini-ali@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701

مهدی-بابائی

رئیس اداره رسیدگی فنی
 • پست الکترونیک: babaei-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701

داود -مهری

رئیس نظارت واجرا ی پهنه شرقی
 • پست الکترونیک: mehri-d@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701

پریزاد-پرچمی

رئیس اداره دفتر فنی
 • پست الکترونیک: parchami@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701

ابراهیم-مقیسه

مسئول دفتر معاونت فنی و عمران
 • پست الکترونیک: moghiseh-e@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701

موسی-احمدی

کارشناس معاونت فنی و عمرانی
 • پست الکترونیک: ahmadi-mou@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701 داخلی 237

مرتضی -آزاددل اباتری

مسئول دفتر معاونت فنی و عمرانی
 • پست الکترونیک: azaddel-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496701 داخلی237

مجید-خلیل زاده

ناظر اسفالت معاونت فنی و عمرانی
 • پست الکترونیک: khalilzadeh-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77496702 داخلی291
صفحه 1 از 3نخست   قبلي   [1]  2  3  بعدي   آخرين