این بخش شامل  مشخصات پرسنل میباشد و در حال تکمیل شدن است

بدون نتیجه
جستجوی بانک پرسنل منطقه

مهدی-اناری

معاون حمل ونقل و ترافیک
 • پست الکترونیک: anari-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860

یعقوب-آزاده دل

رئیس اداره حمل ونقل عمومی
 • پست الکترونیک: azadehdel@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860

شهرام-رضائی باذرخانی

رئیس قسمت مهندسی اداره حمل ونقل ترافیک
 • پست الکترونیک: bazarkhani@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860

سیدسجاد-رضائی دریاکناری

رئیس قسمت پشتیبانی معاونت حمل ونقل و ترافیک
 • پست الکترونیک: rezaei-saj@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860

سیدضیاءالدین-طالقانی

رئیس قسمت ایمنی نظارت واجرا معاونت حمل ونقل ترافیک
 • پست الکترونیک: taleghani@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860

یوسف-پورعبداله

رئیس واحد رسیدگی فنی
 • پست الکترونیک: pourabdollah@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860

حمید رضا-قبادی زاده

مسئول دفتر معاونت حمل ونقل ترافیک
 • پست الکترونیک: ghobadizadeh@tehran.ir
 • تلفن: 021-77388860

مهدی-وارسته جونوش

رئیس واحد نظارت فنی
 • پست الکترونیک: varasteh-m@tehran.ir
 • تلفن: 021-77803021

بابک-هادیخانلو

جانشین حوزه معاونت حمل ونقل وترافیک
 • پست الکترونیک: hadikhanlou@tehran.ir
 • تلفن: 021-77803021

محمد-صالحیان

کارشناس اجرای احکام
 • پست الکترونیک: salehian@tehran.ir
 • تلفن: 021-77891557داخلی 326
صفحه 1 از 3نخست   قبلي   [1]  2  3  بعدي   آخرين