محمد خبازها

 

77802061-021

 

سوابق علمی و تحصیلی

  • کارشناسی ارشد عمران،گرایش راه و ترابری و ترافیک، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
  • کارشناسی عمران،گرایش عمران ، داشنگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

سوابق کاری

  • قائم مقام شهرداری منطقه چهار(96 تاکنون)
  • قائم مقام شهرداری منطقه 9 (96-92)
  • معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه16 (92-89)
  • معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه 16(89-87)
  • مشاور اجرایی شهردار منطقه 16(89-87)
  • مشاور و جانشین شهردار منطقه13(81-79)
  • مشاورعالی شهردار منطقه3 (81-79)
  • مشاور و مدیر دفتر شهردار منطقه11 (76-73)