آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان

آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان ، یکی از ساالم ترین مباحث مربوط به فرهنگ سازی و افزایش توجه و احترام به مقررات ترافیکی در شهر ها می باشد و می توان آنرا زیر بنای و هر گونه اقدامی دانست .

پارک های آموزش ترافیک یکی از ابزارهای موثر برای رسیدن به این سهم می باشد . در این پارک ها محیط و شبکه معابر شهری در ابعادی کوچکتر ولی با تجهیزاتی مشابه آن شبیه سازی می گردد. و کودکان با راهنمایی و هدایت و بیان و همچنین با استفاده از تجهیزات آموزشی با محیطی مشابه شبکه معابر شهری و مقررات راهنمایی و رانندگی آشنا می گردند

پارک های آموزش ترافیک یکی از ابزارهای موثر برای رسیدن به این سهم می باشد . در این پارک ها محیط و شبکه معابر شهری در ابعادی کوچکتر ولی با تجهیزاتی مشابه آن شبیه سازی می گردد. و کودکان با راهنمایی و هدایت و بیان و همچنین با استفاده از تجهیزات آموزشی با محیطی مشابه شبکه معابر شهری و مقررات راهنمایی و رانندگی آشنا می گردند

آدرس : تهرانپارس، فلکه ی چهارم تهرانپارس، چهارراه توحید، ضلع شمال شرقی بوستان پلیس، پارک آموش ترافیک منطقه ی 4
تلفن : 021-77389481-2

برای اینکه بیشتر با این پارک و فعالیت هایش آشنا بشوید روی عکس زیر کلیک کنید .
http://www.trafficpark4.ir

اشعار کودکانه
شعر
ورزش
شعر
هوای پاک
شعر
درختکاری