فرشید اسحاقی

سوابق علمی و تحصیلی

  • کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (دانشگاه آزاد اسلامی)
  • کارشناس خبرنگاری با گرایش علوم استراتژیک(دانشگاه جامع علمی کاربردی)

سوابق کاری

  • مشاور شهردار و مدیر روابط عمومی منطقه 4، 1396 تاکنون
  • مدیر روابط عمومی شرکت ارتباط مشترک شهر تهران (1394)
  • مسئول امور رسانه ای معاونت مالی و اداری شهرداری تهران (1390 تا 1394)
  • مسئول امور رسانه ای معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران (1395)
  • دبیر اجتماعی روزنامه های فرهنگ آشتی و قانون (1391-1397)
  • خبرنگار اجتماعی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (1381-1390)