محمدرضا آراســته

 

021-77891564

 

سوابق علمی و تحصیلی

  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد قزوین
  • کارشناسی حسابداری دانشگاه علامه محدث نوری شهر نور

سوابق کاری

  • مدیر املاک و مستغلات و امور نهادهای منطقه از 96 تا کنون
  • قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری منطقه از 96تا 95
  • رئیس امور نهادها، سازمانها و نیروهای مسلح منطقه از 95 تا 94
  • رئیس اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی منطقه از 94 تا 91
  • نماینده شهرسازی در دفتر الکترونیک 407 از 91 تا 90
  • معاون اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی منطقه از 90 تا 88
  • کارشناس اقتصادی اداره سرمایه گذاری و مشارکتها از 88 تا 87