سمانه حقایقی نصرتی

                                                                                                                                          

 

77891563-021

1888.region4@tehran.ir
 
 
 
 

سوابق علمی و تحصیلی:

      کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی

      کارشناسی  مهندسی کامپیوتر

 

 

سوابق کاری :

     مسئول سامانه  نظارت همگانی 1888منطقه چهار از سال 95تا کنون

    کارشناس پشتیبانی سخت افزار  و نرم افزار های شهرداری  منطقه چهار 92لغایت 95