سمانه حقایقی نصرتی

 

77891563-021

1888.region4@tehran.ir
 
--

سوابق علمی و تحصیلی

  • دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی فناوری اطلاعات،دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر

سوابق کاری

  • مسئول سامانه 1888 منطقه چهار ، از 95 تاکنون
  • کارشناس پشتیبان سخت افزار و نرم افزارهای شهرداری منطقه چهار،92-95