سمانه حقایقی نصرتی

                                                                                                                                          

 

77891563-021

1888.region4@tehran.ir
 
 
 
 

سوابق علمی و تحصیلی

 
  • دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی فناوری اطلاعات،دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر

سوابق کاری

 
  • مسئول سامانه 1888 منطقه چهار ، از 95 تاکنون
  • کارشناس پشتیبان سخت افزار و نرم افزارهای شهرداری منطقه چهار،92-95
  •  
  •