آرشیو موضوعی
شاخه
برگزاری جلسه آموزش اطفاء حریق   در محله شمیران نو
ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه چهار با همکاری خانه دوام و ایمنی محله کاظم آباد اقدام به برگزاری جلسه آموزش همگانی جهت شهروندان محله شمیران نو کرد.
1397/6/27
برگزاری جلسه هماهنگی با هیأت های مذهبی سطح ناحیه 9
ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه چهار، جهت پیشگیری از خطرات احتمالی در مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) اقدام به برگزاری جلسه هماهنگی با هیأتهای مذهبی در سطح ناحیه 9 کرد.
1397/6/25
ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 4 بمنظور بروز رسانی اطلاعات محلات اقدام به برگزاری جلسه ای در محله اوقاف با مسئولین ستاد مدیریت بحران محله کرد.
1397/6/20
برگزاری جلسه هماهنگی با هیأت های مذهبی سطح ناحیه 4
ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه چهار، به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی در مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) اقدام به برگزاری جلسه هماهنگی با هیأتهای مذهبی در سطح ناحیه 4 کرد.
1397/6/19
ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه چهار با هدف تقویت دید بحرانی در بین پرسنل ناحیه 6 در مواجهه با شرایط اضطرار، مانور مقابله با حوادث آسانسور را برگزار کرد.
1397/6/13
برگزاری جلسه تدوین سند مدیریت کاهش خطرپذیری  در محلات ناحیه 6
رئیس ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه چهار 6 از برگزاری جلسه تدوین سند مدیریت کاهش خطرپذیری در محلات ناحیه 6 خبر داد.
1397/6/10
برگزاری مانور مقابله با آتش‌سوزی در معاونت امورشهری ومحیط زیست منطقه چهار
ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 4 بمنظور تمرین عملی استفاده از تجهیزات موجود در ساختمان معاونت امور شهری و جهت ارتقاء سطح آگاهی و آمادگی پرسنل و مسئولین، اقدام به برگزاری مانور مقابله با آتش‌سوزی کرد...
1397/6/7
جلسه تدوین سند مدیریت کاهش خطرپذیری محلات ناحیه 5 برگزار شد
ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 4 بمنظور بررسی نقاط خطرساز در سطح محله ناحیه 5 شهرداری منطقه 4 جلسه تدوین سند مدیریت کاهش خطرپذیری محلات را برگزار کرد.
1397/6/7
ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه چهار به منظور هماهنگی ، بروز رسانی اطلاعات محلات و پیشبرد اهداف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اقدام به برگزاری جلسه ای در محله تهرانپارس غربی کرد.
1397/5/29
آموزش اصول و مبانی مدیریت بحران در محله کوهک کالاد
ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 4 با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اقدام به برگزاری آموزش همگانی جهت شهروندان محله کوهک کالاد با عنوان سمینار اصول و مبانی پیشگیری و مدیریت بحران کرد.
1397/5/27