آرشیو موضوعی
شاخه
ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه چهار بمنظور هماهنگی ، بروز رسانی اطلاعات محلات و پیشبرد اهداف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اقدام به برگزاری جلسه ای در محله شمس آباد مجیدیه با مسئولین ستاد م...
1397/7/24
ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه 4 بمنظور هماهنگی ، بروزرسانی اطلاعات محلات و پیشبرد اهداف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اقدام به برگزاری جلسه ای در محله کوهک کالاد با مسئولین ستاد مدیریت بح...
1397/7/24
ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه چهار تهران اقدام به برگزاری جلسه آموزش همگانی (اطفاء حریق) جهت دانش آموزان مدرسه نشاط کرد.
1397/7/24
معاون عقیدتی و نظارت سازمان بسیج شهرداری تهران در جلسه مسئولان عقیدتی خبر داد: تغییر عضویت بسیجیان منوط به شرکت در کارگاه های آموزشی
معاون عقیدتی و نظارت سازمان بسیج شهرداری تهران در جلسه مسئولان عقیدتی گفت: بسیجیان شهرداری تهران در صورتی تغییر عضویت می شوند که در کلاس های آموزشی حضور داشته باشند.
1397/7/23
برگزاری نشست تحلیل پیامهای سامانه مدیریت شهری 137 ناحیه 7 منطقه 4
هفتمین جلسه بررسی و تعین تکلیف پیامهای ناحیه 7 منطقه برگزار شد.
1397/7/22
برگزاری نشست تخصصی  اعضای کمیته تدوین منطقه چهار
به منظور ارائه استراتژی های نوین در تدوین برنامه 5ساله سوم شهرداری تهران معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 4 ، نشست مشورتی با کارگروه تخصصی تدوین برنامه استراتژیک متشکل از کارشناسان و مدیران متخ...
1397/7/21
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 نسبت به برگزاری نشست با نمازگزاران با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در مسجد امام جعفر صادق (ع) اقدام کرد.
1397/7/21
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 نسبت به برگزاری غرفه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در سرای محله پاسداران اقدام کرد.
1397/7/21
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 نسبت به برگزاری غرفه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در سرای محله پاسداران اقدام کرد.
1397/7/21
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی به همراه مسابقه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در مسجد کنی کرد.
1397/7/21