آرشیو موضوعی
شاخه
رییس سامانه 1888 شهرداری منطقه 4 خبر داد:  پاسخگویی 87 درصدی به درخواست های شهروندان شمال شرق تهران در سامانه 1888
رییس سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار با بیان اینکه پاسخگویی کیفی به درخواست های شهروندان در اولویت قرار دارد گفت: در شش ماهه نخست سال به 87 درصد از درخواست های شهروندان پاسخ کیفی داده شده است.
1397/8/7
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 اقدام به برگزاری نشست با نمازگزاران با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در مسجد جامع شهرک امید کرد.
1397/8/6
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 اقدام به برگزاری غرفه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در سرای محله کاظم آباد کرد.
1397/8/6
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی به همراه مسابقه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در مسجد امام سجاد (ع) کرد.
1397/8/5
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه چهار اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی به همراه مسابقه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در مرکز بهداشت حکیمیه کرد.
1397/8/5
برگزاری نشست ارتباط مستقیم با شهردار منطقه 4 در سامانه 1888
به منظور رسیدگی به مشکلات و درخواست های شهروندان در حوزه های مختلف شهری، نشست ارتباط مستقیم با شهردار منطقه 4 از طریق سامانه 1888 برگزار خواهد شد .
1397/7/29
برگزاری نشست تخصصی  اعضای کمیته تدوین منطقه چهار
به منظور ارائه استراتژی های نوین در تدوین برنامه 5ساله سوم شهرداری تهران معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 4 ، نشست مشورتی با کارگروه تخصصی تدوین برنامه استراتژیک متشکل از کارشناسان و مدیران متخ...
1397/7/21
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 نسبت به برگزاری نشست با نمازگزاران با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در مسجد امام جعفر صادق (ع) اقدام کرد.
1397/7/21
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 نسبت به برگزاری غرفه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در سرای محله پاسداران اقدام کرد.
1397/7/21
سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری منطقه 4 نسبت به برگزاری غرفه با هدف آشنایی هرچه بیشتر شهروندان سطح منطقه با نحوه عملکرد و فعالیتهای سامانه در سرای محله پاسداران اقدام کرد.
1397/7/21