آرشیو موضوعی
شاخه
کاهش 26 درصدی تخلفات ساختمانی منطقه چهار در فروردین 98
شهردار منطقه چهار تهران گفت: با نظارت و تمهیدات صورت گرفته در منطقه چهار، در فروردین ماه شاهد کاهش 26 درصدی تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری در محلات مستعد و فاقد سند بودیم.
1398/2/25
ثبت بیش از 9 درصد پیام های شهروندان تهرانی در سامانه 1888 منطقه چهار/رشد ده درصدی منطقه چهار در پاسخگویی کیفی به پیام های 1888
رییس سامانه 1888  شهرداری منطقه چهار تهران از رشد قابل توجه پاسخگویی به پیام های شهروندان در سال جاری خبر داد و گفت: از 2975 پیام ثبت شده در سال 1397 به 59 درصد پیام ها پاسخ کیفی داده شد. 
1397/12/26
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار تهران خبر داد/برگزاری مسابقات آموزش شهروندی در سامانه 1888 نظارت همگانی  منطقه چهار
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار تهران از برگزاری کارگاه های آموزشی و مسابقه عمومی سامانه 1888 خبر داد.
1397/12/5
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار تهران از برگزاری نخستین نشست کارگروه ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر پیام های دارای ماهیت شهر سازی و حقوقی به میزبانی منطقه چهار خبر داد.
1397/11/8
رییس سامانه 1888 منطقه چهار تهران خبر داد/رشد 95 درصدی رسیدگی به پیام های 1888 منطقه چهار در نیمه دوم سال 97
رییس سامانه 1888 منطقه چهار تهران با بیان اینکه مدیریت شهری با اقدامات اثر بخش به دنبال جذب رضایتمندی شهروندان است افزود: کیفیت رسیدگی به پیام های ثبت شده چهار ماه دوم سال 97 در سامانه 1888 منطقه چ...
1397/11/8
برگزاری مسابقات و  کارگاه های آموزشی سامانه  1888 در سرای محلات منطقه چهار
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار تهران از برگزاری کارگاه های آموزشی و مسابقه عمومی سامانه 1888 در ناحیه هفت خبر داد.
1397/11/6
بازدید اداره HSE از ساختمان مرکز مطالعات تخصصی شهرداری منطقه 4
ادارات مطالعات و HSEمنطقه 4 از ساختمان مرکز مطالعات تخصصی شهرداری منطقه بازدید بعمل آوردند.
1397/11/3
نشست مسئول سامانه نظارت همگانی 1888 با دانش آموزان دبیرستان صادقی
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار از حضور در مسجد سید الساجدین ودریافت مشکلات چهره به چهره شهروندان خبر داد .
1397/11/3
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار تهران از برگزاری کارگاه های آموزشی و مسابقه عمومی سامانه 1888 در بوستان ها و مدارس محدوده منطقه خبر داد.
1397/11/3
نشست مسئول سامانه نظارت همگانی 1888 با شهروندان محله مجید آباد
مسئول سامانه 1888 شهرداری منطقه چهار تهران ازحضور در مسجد سید الساجدین ودریافت مشکلات چهره به چهره شهروندان خبر داد .
1397/10/25