آرشیو موضوعی
شاخه
واحد فنی و عمرانی شهرداری ناحیه2 منطقه 4از انجام عملیات ترافیکی در خیابان فضعلی بیک (مرمت تابلو ترافیکی 6مورد)، خبرداد.
1397/9/27
واحد فنی و عمرانی شهرداری ناحیه2 منطقه 4 تهران از اجرای کفپوش در میدان کاظمی خیابان کاشانی خبر داد.
1397/9/27
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 2منطقه 4 از بازدید و تکمیل بانک اطلاعاتی مربوط به مراکز بانوان و دختران ناحیه 2خبر داد .
1397/9/27
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 2منطقه 4 تهران ، اقدام به برپایی کارگاه آموزشی آشنایی با قرآن کریم در سرای محله کوهک کرد.
1397/9/27
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 5، از پاکسازی برچسب و پوستر خیابان قزاقی خبر داد .
1397/9/26
  واحد 137  شهرداری  ناحیه  5 از مرمت و ترمیم 1 عدد دریچه خیابان مظفری تقاطع خیابان سیری خبرداد .
1397/9/26
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، نشریه هفته نامه همگامان به کارگران و نگهبانان فضای سبز تحویل داده شد .
1397/9/26
  اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 5 (واحد تربیت بدنی)خبر از بازدید ایستگاه ورزش صبحگاهی بوستان گلواژه داد.
1397/9/26
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه 5 از مرمت کفپوش در خیابان آهنی آمینه کوچه یزداندوست پلاک 22  خبر داد.
1397/9/26
اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه نه از برگزاری کارگاه رایگان مقابله با استرس در سرای محله مجید آباد ناحیه نه خبر داد.
1397/9/26