آرشیو موضوعی
شاخه
اداره شهرسازی شهرداری ناحیه نه از رفع سد معبر مصالح در سطح ناحیه خبر داد .
1397/5/28
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 7 اقدام به اجرای طرح جمع آوری زباله های تفکیکی درسطح ناحیه کرد.
1397/5/28
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه شش اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی آداب زندگی اسلامی ایرانی کرد.
1397/5/28
به همت اداره خدمات شهري شهرداری ناحيه پنج ، ایستگاه اتوبوس واقع در محور فلکه سجادیه شستشو شد.
1397/5/28
اداره فنی وترافیک شهرداری ناحيه چهار ، از اجرای طرح تعویض تابلوهای ترافیکی فرسوده خبرداد.
1397/5/28
اداره فنی عمران شهرداری ناحیه سه شهرداری منطقه چهار تهران اقدام به اجرای عملیات تخریب و بازسازی جداول حاشیه خیابان درمحله مبارک آباد حسین آباد کرد .
1397/5/28
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه دو منطقه چهار تهران به اجرای عملیات شستشوی انهار در بزرگراه رسالت ، خیابان هنگام وخیابان علمداریان اقدام کرد.
1397/5/28
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 1 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی روش های صرفه جویی در انرژی کرد.
1397/5/28
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه نه ، از شستشوی ایستگاههای اتوبوس در سطح ناحیه خبر داد.
1397/5/24
واحد فضای سبز شهرداری ناحیه هشت از عملیات خشکه زنی فضای سبز در سطح محدوده ناحیه خبر داد.
1397/5/24