آرشیو موضوعی
شاخه
واحد فضای سبزشهرداری ناحیه 9 اقدام به جمع آوری زباله های فضای سبز در سطح ناحیه کرد.
1397/3/29
واحد زیباسازی شهرداری ناحیه 8 اقدام به صدور اخطاریه به صنوف متخلف در محله حکیمیه کرد.
1397/3/29
اداره عمران و ترافیک شهرداری ناحیه 7 از اجرای عملیات مرمت تابلو های ترافیکی و راهنمای مسیر خبر داد.
1397/3/29
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 6 اقدام به اجرای طرح جهادی لایروبی انهار در سطح ناحیه کرد.
1397/3/29
مدیر اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه 5 از رسیدگی به پیامهای 1888 در سطح ناحیه 5 خبر داد.
1397/3/29
اداره شهرسازی شهرداری ناحیه 4 از ابلاغ اخطاریه آلودگی صوتی و محیطی خبر داد.
1397/3/29
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 3 اقدام به اجرای عملیات پاکسازی برچسب ازدیوارها و امحاء دیوار نویسی با مواد پوشاننده در محله شیان ، لویزان و شهرک ولیعصر (عج) کرد.
1397/3/29
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 2 اقدام به بازدید و کنترل از باشگاه ورزشی سرای محلات ناحیه 2 کرد .
1397/3/29
شهردار و رییس اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه یک از مسجد المهدی (عج) بازدید کردند.
1397/3/29
به همت واحد فضای سبزاداره خدمات شهری ناحیه 4 ، نظافت وپاکسازی قطعات فضا ی سبز انجام شد.
1397/3/21