آرشیو موضوعی
شاخه
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 6 نسبت به رنگ آمیزی زیر مخزنهای بازیافت زباله در سطح معابر ناحیه اقدام کرد.
1397/7/22
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 5 ، آبیاری فلاورباکس های خیابان جشنواره در سطح محدوده ناحیه 5 انجام شد .
1397/7/22
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 4 از برپایی غرفه سلامت محور در سرای محله نارمک خبر داد.
1397/7/22
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 3 اقدام به برپایی کارگاه مهارت های زندگی با موضوع هوش هیجانی کرد .
1397/7/22
واحد137 ناحیه2 از آب مانگی معبر سواره رو واقع در فرجام خبر داد
1397/7/22
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 1 علف زنی و کند و کوب بوستان پایدار فرد را در محدوده ناحیه 1 انجام شد .
1397/7/22
واحد خدمات شهری ناحیه نه ، از شستشوی جداول و گاردریل در سطح ناحیه خبر داد.
1397/7/18
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هشت از اجرای طرح ضربتی رفع سد معبر در ناحیه خبر داد.
1397/7/18
سرای محله شمیران نو اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی مهارت دهگانه زندگی کرد.
1397/7/18
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه شش نسبت به شستشو و نظافت زیر مخازن بازیافت زباله در محدوده ناحیه شش کرد.
1397/7/18