آرشیو موضوعی
شاخه
اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه نه از برگزاری کارگاه رایگان مدیریت اوقات فراغت و راهکارهای افزایش نشاط در خانواده در سرای محله کوهسار خبر داد.
1397/11/29
واحد اجرایی137 ناحیه نه ، از مرمت سنگفرش پیاده راه در محدوده ناحیه نه خبر داد.
1397/11/29
سامانه 137 شهرداری ناحیه  نه قدام به مرمت و باسازی پل درخیابان سازمان گوشت نبش یکم مرکزی کرد.
1397/11/29
اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه نه از برگزاری کارگاه های روابط عاطفی زوجین درسرای محله کوهسار خبر داد.
1397/11/29
اداره شهرسازی ناحیه نه نسبت به قرار دادن نیوجرسی در مقابل املاک دارای رای ماده 100 در خیابان های ششم و نهم مرکزی قنات کوثر و 244شرقی استخر اقدام کرد .
1397/11/29
اداره  خدمات شهری ناحیه نه نسبت به جمع آوری مخازن و کیسه های شن و نمک در خیابان هاو بزرگراههای محدوده اقدام کرد
1397/11/29
اداره  خدمات شهری ناحیه نه نسبت به جمع آوری گونی،کتفی  و چرخ دستی های غیر مجاز  جمع آوری زباله های بازیافتی در محدوده ناحیه اقدام کرد .
1397/11/29
اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه نه از برگزاری دوره جدید خودشناسی درسرای محله ناحیه خبر داد.
1397/11/29
اداره خدمات شهری ناحیه نه اقدام به جمع آوری خاک تخلفی دردو نقطه اتوبان شهید باقری مسیر شمال به جنوب  کرد.
1397/11/29
اداره خدمات شهری ناحیه نه پاکسازی برچسب و پوستر از جداره های شهری در سطح ناحیه نه خبر داد.
1397/11/29