آرشیو موضوعی
شاخه
واحد 137 شهرداری ناحیه نه اقدام به مرمت و نصب جدول در محدوده ناحیه نه ، کرد.
1398/4/25
واحد 137 شهرداری ناحیه نه اقدام به مرمت و زیر سازی سنگ فرش در محدوده ناحیه نه کرد .
1398/4/25
اداره خدمات شهری ناحیه نه از لایروبی انهار در محدوده ناحیه نه خبر داد.
1398/4/25
اداره خدمات شهری ناحیه نه از نظافت معابر در خیابانهای محدوده ناحیه نه خبر داد
1398/4/25
اداره خدمات شهری ناحیه نه از مرمت و رنگ آمیزی پل استخر در محدوده ناحیه نه خبر داد.  
1398/4/25
مسئول واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 4، از شستشو وپاکسازی ست های ورزشی ونیمکت های بوستان های ناحیه4 خبرداد.
1398/4/25
مسئول واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 4، از چمن زنی و حاشیه زنی بوستان های ناحیه 4 خبرداد.
1398/4/25
مسئول واحد فضای سبز شهرداری ناحیه 4، از ابیاری فضای سبز ورفیوژ میانی وحاشیه های بزرگراه شهید باقری خبرداد.
1398/4/25
رئیس اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 4، از پاکسازی و لایروبی منحول بزرگراه رسالت خبرداد.
1398/4/25
مسئول واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 4، از عملیات سرگل زنی و هرس گل ها وگیاهان رمپ و لوپ های بزرگراه شهید باقری خبرداد.
1398/4/25