آرشیو موضوعی
شاخه
اجرای کنسرت فریدون آسرایی  در شادستان شهرداری منطقه 4
رئیس اداره فرهنگی شهرداری منطقه چهار از اجرای کنسرت فریدون آسرایی در برنامه شادستان 1398 منطقه 4 واقع در  بوستان پلیس خبر داد.
1398/4/25
اکیپ اجرایی سامانه 137 ناحیه سه اقدام به تعویض سنگدال، بهسازی نهر و نصب دریچه پل در محله لویزان کرد.
1398/4/25
برگزاری جلسه آسیب شناسی موضوعات سامانه 137 در ناحیه 7 منطقه چهار
جلسه آسیب شناسی موضوعات سامانه 137 در ناحیه 7 منطقه چهار با حضور رئیس و کارشناسان سامانه 137 و 1888 و همچنین شهردار، روئسای ادارات و کارشناسان ناحیه 7 برگزار شد.
1398/4/25
واحد 137 شهرداری ناحیه نه اقدام به مرمت و نصب جدول در محدوده ناحیه نه ، کرد.
1398/4/25
واحد 137 شهرداری ناحیه نه اقدام به مرمت و زیر سازی سنگ فرش در محدوده ناحیه نه کرد .
1398/4/25
اداره خدمات شهری ناحیه نه از لایروبی انهار در محدوده ناحیه نه خبر داد.
1398/4/25
اداره خدمات شهری ناحیه نه از نظافت معابر در خیابانهای محدوده ناحیه نه خبر داد
1398/4/25
اداره خدمات شهری ناحیه نه از مرمت و رنگ آمیزی پل استخر در محدوده ناحیه نه خبر داد.  
1398/4/25
مسئول واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 4، از شستشو وپاکسازی ست های ورزشی ونیمکت های بوستان های ناحیه4 خبرداد.
1398/4/25
مسئول واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 4، از چمن زنی و حاشیه زنی بوستان های ناحیه 4 خبرداد.
1398/4/25