آرشیو موضوعی
شاخه
واحد سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه یک از برگزاری کارگاه آموزشی افسردگی در سرای محله کاظم آباد خبر داد.
1397/11/28
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه یک قدام به برگزاری کارگاه آموزشی مثبت اندیشی کرد
1397/11/28
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه یک اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی روش های صرفه جویی در انرژی کرد.
1397/11/28
اداره اجتماعی فرهنگی ناحیه یک از برگزاری کلاس آموزشی روبان دوزی در سرای محله کاظم آباد خبر داد.
1397/11/28
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه یک ، اقدام به عملیات جدولبندی در کوچه بهنیا کرد.
1397/11/28
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه یک ، اقدام به لکه گیری هندسی در کوچه بهنیا کرد.
1397/11/28
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه یک ، اقدام به لکه گیری هندسی در خیابان کریمی یارندی کرد.
1397/11/28
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه یک ، اقدام به عملیات مرمت کفپوش در خیابان کریمی یارندی کرد.
1397/11/28
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه یک اقدام به نصب علائم ترافیکی در خیابان کیماسی تقاطع خیابان فرجادی کوشا درناحیه یک کرد.
1397/11/23
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه یک ، کاشت پیاز لاله حاشبه بزرگراه صیاد در محدوده ناحیه یک انجام شد
1397/11/23