آرشیو موضوعی
شاخه
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 1 علف زنی و کند و کوب بوستان پایدار فرد را در محدوده ناحیه 1 انجام شد .
1397/7/22
واحد خدمات شهری شهرداری ناحیه یک از پاکسازی پوستر و برچسب معابر درسطح محدوده ناحیه خبرداد.
1397/7/18
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه یک اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی راه های شاد زیستن و تفکر مثبت سرای محله کاظم آباد کرد.
1397/7/8
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه یک جوشکاری و تعمیرحفاظ تابلو برق بوستان شاداب را در سطح محدوده ناحیه یک انجام شد .
1397/7/3
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه یک نسبت به جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی از مقابل املاک در حال ساخت و ساز واقع در سطح ناحیه اقدام کرد.
1397/6/26
برگزاری  مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه ناحیه  یک منطقه 4
رییس اداره اجتماعی و فرهنگی از برگزاری مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه ناحیه خبر داد.
1397/6/25
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه یک انجام نظافت بوستان شهید جامد در سطح محدوده ناحیه کرد.
1397/6/20
واحد خدمات شهری ناحیه یک از پاکسازی پوستر و برچسب معابر درسطح محدوده ناحیه خبرداد.
1397/6/18
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه یک ، تعمیر آبنما بوستان شیرین پیمان در سطح محدوده ناحیه انجام شد .
1397/6/13
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه یک نسبت به جمع آوری خاک و نخاله ساختمانی از مقابل املاک در حال ساخت و ساز واقع در سطح ناحیه اقدام کرد.
1397/6/11