آرشیو موضوعی
شاخه
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 1 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی روش های صرفه جویی در انرژی کرد.
1397/5/28
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه یک منطقه چهار از برگزاری ایستگاه سلامت در مسجد علی اصغر خبر داد.
1397/5/24
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه یک ، وسایل بدنسازی بوستان نارنج در سطح محدوده ناحیه 1 تعمیر شد.
1397/5/22
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه یک اقدام به مرمت علائم ترافیکی در خیابان خواجه عبداله انصاری ، ورودی به بزرگراه صیاد شیرازی در سطح ناحیه کرد.
1397/5/20
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه یک با همکاری اداره بازیافت ناحیه ، در مکتب القرآن کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم تفکیک پسماندها را برگزار کرد.
1397/5/17
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه یک ، انجام تعمیرات وسایل بدنسازی بوستان نارنج در سطح محدوده ناحیه انجام شد.
1397/5/14
واحد 137 ناحیه یک شهرداری منطقه چهار اقدام به حذف زوائد فیزیکی در خیابان امیرنیا کرد.
1397/5/9
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه یک شستشوی وسایل بازی بوستان سیف در سطح محدوده ناحیه انجام شد .
1397/5/7
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه یک شستشوی وسایل بازی بوستان سیف در سطح محدوده ناحیه انجام شد .
1397/5/7
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه یک شستشوی وسایل بازی بوستان سیف در سطح محدوده ناحیه انجام شد .
1397/5/7