آرشیو موضوعی
شاخه
واحد 137 ناحيه يک اقدام به ترميم و مرمت دریچه در شهید رحیمی نبش بوستان اتحاد کرد.
1398/3/25
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه یک ، شست و شو وسایل بازی کودکان در بوستان اتحاد در محدوده ناحیه یک اقدام کرد.
1398/3/25
اداره اجتماعي و فرهنگي ناحيه یک اقدام به برگزاری انقاشی با موضوع پیشگیری از دخانیات در ناحیه یک کرد/
1398/3/25
اداره اجتماعی فرهنگی ناحیه یک اقدام به برگزاری کلاس خوشنویسی بامداد در ناحیه یک کرد.
1398/3/22
واحد 137 ناحيه يک اقدام به ترميم و مرمت دریچه در شریعتی نبش سروستان دوم کرد.
1398/3/22
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه یک ، رفع نقص برج نوری بوستان زرین نعل در محدوده ناحیه یک اقدام کرد.
1398/3/22
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه یک اقدام به نصب علائم ترافیکی در خیابان چگینی تقاطع خیابان مهرک شرقی درناحیه یک کرد.
1398/3/20
واحد 137 ناحيه يک به حذف زوائد فيزيکي در خواجه عبدالله تیسفون نبش بیست و ششم کرد
1398/3/20
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه یک ، اقدام به عملیات جدولبندی در کوچه گل نرگس کرد.
1398/3/20
به همت اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه یک،شستشو و نظافت خیابان زنبق درمحدوده این ناحیه اقدام کرد.
1398/3/20