آرشیو موضوعی
شاخه
واحد فنی و عمرانی شهرداری ناحیه2 منطقه 4از انجام عملیات ترافیکی در خیابان فضعلی بیک (مرمت تابلو ترافیکی 6مورد)، خبرداد.
1397/9/27
واحد فنی و عمرانی شهرداری ناحیه2 منطقه 4 تهران از اجرای کفپوش در میدان کاظمی خیابان کاشانی خبر داد.
1397/9/27
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 2منطقه 4 از بازدید و تکمیل بانک اطلاعاتی مربوط به مراکز بانوان و دختران ناحیه 2خبر داد .
1397/9/27
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 2منطقه 4 تهران ، اقدام به برپایی کارگاه آموزشی آشنایی با قرآن کریم در سرای محله کوهک کرد.
1397/9/27
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 2 منطقه 4 تهران به جمع آوری و حمل سر شاخه از خیابان جلال اقدام کرد .
1397/9/25
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 2 منطقه 4 تهران ، به برپایی کارگاه آموزشی آشنایی با قرآن کریم در سرای محله کوهک اقدام کرد.
1397/9/25
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار ، به نقل از روابط عمومی ناحیه یک ،  صدیقی مدیر اداره خدمات شهری این ناحیه با تاکید بر غنابخشی به فرهنگ توسعه فضای سبز و صیانت از آن اظهار داشت: به منظور بازپیر...
1397/9/24
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه دو منطقه چهار تهران از جمع آوری کتفی های غیر مجاز در خیابان های طاهر خانی ، هفتم آذر و شهید کرد خبر داد.
1397/9/18
اداره خدمات شهري شهرداری ناحيه دو منطقه چهار تهران از جمع آوری برچسبهاي تبليغاتي غیرمجاز در محدوده ناحیه خبر داد.
1397/9/18
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه چهار تهران به نقل از روابط عمومي شهرداري ناحيه دو ، اداره خدمات شهری ناحیه با مشارکت واحد زیباسازی نسبت به جمع آوری پوستر های تبلیغاتی غیر مجاز در خیابان صفایی اقدام...
1397/9/18