آرشیو موضوعی
شاخه
واحد فنی و عمرانی ناحیه اجرای کفپوش در خیابان قلیچ خانی خبر داد. .
1397/11/29
به همت واحد خدمات شهری ناحیه 2 اقدام به نظافت و رفت روب در محدوده ناحیه انجام شد .
1397/11/29
اداره اجتماعي و فرهنگي ناحيه 2 از برگزاري کارگاه آموزشی کنترل و کاهش اضطراب در خانه سلامت کوهک خبر داد.
1397/11/29
واحد سلامت اداره اجتماعی وفرهنگی شهرداری ناحیه 2 از بر گزاری کلاسهای آموزشی کمک های اولیه درسرای محله مجيديه - شمس آباد خبرداد.
1397/11/29
اداره اجتماعی فرهنگی ناحیه 2 از برگزاری کارگاه آموزشی رفع معضلات رفتاری کودکان در سرای محله مجیدیه – شمس آباد خبر داد . .
1397/11/29
اداره اجتماعی فرهنگی ناحیه 2 از برگزاری کارگاه آموزشی چرتکه در سرای محله مجیدیه – شمس آباد خبر داد .
1397/11/29
اداره اجتماعی فرهنگی ناحیه 2 از برگزاری غربالگری تست فشار و قند خون در ناحیه 2 بمناسبت ارتقا سطح سلامت شهروندان در خانه سلامت مجیدیه - شمس اباد خبر داد .
1397/11/29
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 2 اقدام به لایروبی شهید کرد در سطح محدوده ناحیه 2 نمود. .
1397/11/29
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 2 اقدام به لایروبی خیابان نهاندست و ابوالحسنی در سطح محدوده ناحیه 2 نمود.
1397/11/29
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 2 اقدام به لایروبی شهید کرد در سطح محدوده ناحیه 2 نمود.
1397/11/29