آرشیو موضوعی
شاخه
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 2 اقدام رنگ آمیزی مدرسه در ناحیه 2 کرد.  
1398/6/27
اداره اجتماعی ناحیه 2 از برگزاری کارگاه آموزشی غنی سازی ذهن در سرای محله کوهک خبر داد.  
1398/3/27
واحد آموزش شهروندی ناحیه 2 از برگزاری کارگاه چگونگی هویت یابی شهروندی در سرای محله کوهک خبر داد.  
1398/3/27
واحد137 ناحیه2 از جمع آوری زوائد فیزیکی در خیابان لاهیجانی خبر داد.  
1398/3/27
اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه 2 از برگزاری کارگاه آموزشی "شادزیستن " در سرای محله کوهک خبر داد .  
1398/3/27
اداره اجتماعی ناحیه 2 از برگزاری کارگاه آموزشی کنترل خشم در سرای محله مجیدیه – شمس آباد خبر داد.  
1398/3/27
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 2 منطقه 4 تهران اقدام جمع آوری پوستر های تبلیغاتی در سطح محدوده ناحیه 2 نمود.  
1398/3/26
اداره فنی وعمران ناحیه 2 از اجرای عملیات جدول روسی کف پوش محله مجیدیه و کوهک خبر داد.  
1398/3/26
واحد اداره سلامت ناحیه 2 اقدام به برگزاری کارگاه آموزش ارتقاء اعتماد به نفس سرای محله مجیدیه –شمس آباد نمود  
1398/3/25
واحد سلامت ناحیه 2 از برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی رفتار مادر با کودک در سرای محله کوهک خبر داد.  
1398/3/25