آرشیو موضوعی
شاخه
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 2 اقدام به بازدید و کنترل از باشگاه ورزشی سرای محلات ناحیه 2 کرد .
1397/3/29
واحد فنی و عمرانی شهردای ناحیه2 از انجام عملیات مرمت جدول خیابان هدایتی نبش کوچه اسلامی، خبر داد.
1397/3/21
واحد سلامت شهرداری ناحیه 2 از برگزاری پایش سلامت شامل تست فشارو قند خون بمناسبت ماه مبارک رمضان در ناحیه 2 خبر داد
1397/3/19
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه2 از دیدار شهردار ناحیه با خانواده شهید جمشید رضایی خبر داد .
1397/3/13
اداره بانوان شهرداری ناحیه 2 منطقه 4 تهران از برگزاری تست قند و فشار خون به صورت نذر فرهنگی در سرای محله کوهک خبر داد.
1397/3/8
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 2 منطقه 4 تهران به آموزش تفکیک پسماند از مبداء در محدوده ناحیه 2 اقدام کرد .
1397/3/6
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 2 اقدام جمع آوری پوستر های تبلیغاتی در سطح محدوده ناحیه 2 کرد.
1397/3/2
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه دو منطقه چهار تهران به لایروبی شهید کرد در سطح محدوده ناحیه اقدام کرد.
1397/2/30
واحد سلامت اداره اجتماعی وفرهنگی ناحیه دومنطقه 4 تهران نسبت برگزاری کارگاه مثبت اندیشی در خانه سلامت کوهک اقدام کرد.
1397/2/25
واحد137شهرداری ناحیه 2 منطقه 4 تهران از رفع آبگرفتگی در تقاطع هنگام خبر داد.
1397/2/23