آرشیو موضوعی
شاخه
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه دو منطقه چهار تهران به اجرای عملیات شستشوی انهار در بزرگراه رسالت ، خیابان هنگام وخیابان علمداریان اقدام کرد.
1397/5/28
به همت واحد خدمات شهری شهرداری ناحیه 2 جانمایی سطل زباله در محدوده ناحیه انجام شد .
1397/5/24
واحد فنی و عمرانی شهرداری ناحیه دو از اجرای عملیات تخریب و مرمت جدول در کوچه شیرین، خبر داد.
1397/5/22
اداره اجتماعی وفرهنگی ناحیه دو نسبت برگزاری کارگاه مثبت اندیشی در سرای محله کوهک اقدام کرد.
1397/5/20
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 2 اقدام جمع آوری پوستر های تبلیغاتی در سطح محدوده ناحیه 2 کرد.
1397/5/17
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 2 از برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی در زندگی در مسجد الرسول محله کوهک خبر داد.
1397/5/14
واحد فنی و عمرانی شهرداری ناحیه دو از انجام عملیات ترافیکی درخیابان الزهرا خبرداد.
1397/5/9
واحد زيباسازي اداره خدمات شهری ناحيه دو از پاكسازي پوسترهای تبلیغاتی جداره های شهری سطح این ناحیه خبر داد.
1397/5/7
واحد زيباسازي اداره خدمات شهری ناحيه دو از پاكسازي پوسترهای تبلیغاتی جداره های شهری سطح این ناحیه خبر داد.
1397/5/7
واحد فنی و عمرانی شهرداری ناحیه دو از انجام عملیات اجرای نهر و کانیو در میدان کاظمی مقابل مسجد مولای متقیان خبر داد.
1397/5/3