آرشیو موضوعی
شاخه
واحد137 ناحیه2 از آب مانگی معبر سواره رو واقع در فرجام خبر داد
1397/7/22
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه دو منطقه چهار تهران به آموزش تفکیک از مبداء درمدرسه نشاط سطح محدوده ناحیه دو اقدام کرد .
1397/7/18
واحد فنی و عمرانی شهرداری ناحیه دو از انجام عملیات ترافیکی در خیابان نیروی دریایی خبرداد.
1397/7/16
واحد فنی و عمرانی شهرداری ناحیه دو از اجرای عملیات آماده سازی و تخریب جدول در در بلوار بیژن نبش مطیعی راد خبر داد.
1397/7/8
اداره خدمات شهری ناحیه دو اقدام به اجرای عملیات شستشوی انهار در سطح ناحیه کرد .
1397/7/3
واحد فنی و عمرانی شهرداری ناحیه دو از انجام عملیات ترافیکی در خیابان های هنگام فرجام خبرداد.
1397/6/26
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه دو منطقه چهار تهران اقدام به پاکسازی برچسب وپوستردر سطح ناحیه دو کرد.
1397/6/20
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه دو منطقه چهار تهران به شستشوی پل هوایی بزرگراه امام علی ( ع) در سطح محدوده ناحیه اقدام کرد.
1397/6/18
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه چهار از برگزاری جلسه هیات امنای محله مجیدیه – شمس اباد خبر داد.
1397/6/13
واحد سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه دو از برگزاری کلاس آموزشی تفکیک پسماند در سرای محله کوهک خبر داد.
1397/6/11