آرشیو موضوعی
شاخه
رئیس اداره 137 شهرداری ناحیه 3 از اجرای عملیات رفع خطر و پیگیری نصب دریچه اداره مخابرات  در محله مبارک آباد حسین آباد خبر داد .
1397/9/25
  رئیس اداره 137 شهرداری ناحیه 3 از اجرای عملیات مرمت دریچه آبفا توسط شهرداری در محله شیان لویزان خبر داد .
1397/9/25
رئیس اداره 137 شهرداری ناحیه 3 از اجرای عملیات رنگ آمیزی و مرمت نرده های کنار بوستان شب بو در محله شیان لویزان  خبر داد .
1397/9/25
رئیس اداره 137 شهرداری ناحیه 3 از اجرای عملیات مرمت دریچه فاضلاب متعلق به شرکت آب و فاضلاب (آبفا) توسط شهرداری  در محله مبارک آباد حسین آباد خبر داد .
1397/9/25
رئیس اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 3 از اجرای کارگاه آموزشی چگونگی مقابله با استرس در محله مبارک آباد حسین آباد خبر داد .
1397/9/25
 اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 3 از بازدید خانواده شهید حسن ژولیده در محله پاسداران ضرابخانه خبر داد .
1397/9/24
اداره 137  شهرداری ناحیه 3 از اجرای عملیات صداگیری و تعمیر دریچه کانال درمحله مبارک آباد – حسین آباد  خبر داد .
1397/9/24
اداره فنی عمران شهرداری ناحیه 3 اقدام به اجرای عملیات  لکه گیری هندسی و مرمت آسفالت درمحله پاسداران -ضرابخانه کرد .
1397/9/21
به همت اداره ترافیک شهرداری ناحیه چهار ، تابلوهای انتظامی وترافیکی در بزرگراه های شهید باقری و رسالت پاکسازی شد.
1397/9/13
اداره فنی عمرانی شهرداری ناحیه سه از اجرای عملیات لکه گیری هندسی و مرمت میله حفاری فاضلاب درمحله مبارک آباد – حسین آباد خبر داد.
1397/9/13