آرشیو موضوعی
شاخه
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 3 اقدام به برپایی کارگاه مهارت های زندگی با موضوع هوش هیجانی کرد .
1397/7/22
اداره فنی عمران شهرداری ناحیه سه اقدام به اجرای عملیات آسفالت کاری و همسطح سازی دریچه درمحله شیان-لویزان – شهرک ولیعصر (عج) کرد .
1397/7/18
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه سه اقدام به اجرای عملیات پاکسازی برچسب ازدیوارها و امحاء دیوار نویسی با مواد پوشاننده در محله پاسداران ضرابخانه کرد.
1397/7/8
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه سه اقدام به اجرای عملیات پاکسازی برچسب ازدیوارها و امحاء دیوار نویسی با مواد پوشاننده در محله پاسداران ضرابخانه کرد.
1397/7/8
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 3 اقدام به اجرای طرح جمع آوری سد معبر صنوف مزاحم در محله مبارک آباد –حسین آباد کرد.
1397/7/4
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه سه اقدام به اجرای عملیات پاکسازی برچسب ازدیوارها و امحاء دیوار نویسی با مواد پوشاننده در محله پاسداران ضرابخانه کرد.
1397/6/26
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 3 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی اجتماعی شدن بهداشت و سلامت در جامعه کرد .
1397/6/20
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه سه اقدام به بازدید ازکیوسکهای روزنامه فروشی در سطح ناحیه کرد .
1397/6/18
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه سه اقدام به اجرای عملیات پاکسازی برچسب ازدیوارها و امحاء دیوار نویسی با مواد پوشاننده در محله پاسداران - ضرابخانه کرد.
1397/6/13
اداره فنی عمران شهرداری ناحیه سه اقدام به اجرای جدول کشی حاشیه خیابان درمحله شیان لویزان کرد .
1397/6/11