آرشیو موضوعی
شاخه
اجرای طرح جمع آوری سد معبر در خیابان چهاردهم بلوار گلزار وخیابان ضابطی
رئیس اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه3 از اجرای عملیات طرح جمع آوری سد معبر  در محله مبارک آباد حسین آباد خبر داد.
1398/4/16
عزم جدی شهرداری ناحیه 3 منطقه چهار در جهت تحقق اهداف درآمدی سال 98
شهردار ناحیه 3 منطقه چهار از تشکیل جلسه درآمدی با معاونتهای شهرسازی، مالی و اقتصاد شهری و حقوقی به منظور تدوین برنامه های کسب حداکثر درآمد خبر داد.
1398/4/16
بازدید از خانواده شهید احمد رضارنجبر تاری
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه3 از اجرای برنامه بازدید از خانواده شهید احمد رضا رنجبر تاری در محله مبارک آباد خبر داد.
1398/4/11
معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه  چهار از برگزاری جلساتی  با رؤسای ادارات فنی نواحی جهت بررسی و رفع معضلات و مشکلات معابر خبر داد.
1398/4/9
دیدار صمیمی معاون توسعه منابع انسانی منطقه با کارکنان ناحیه 3
"ابوالفضل ابراهیمی" معاون توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه چهار با حضور در  ساختمان شهرداری ناحیه 3 ، با کارکنان این ناحیه دیدار و گفتگو کرد.
1398/2/16
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه3  از برگزاری برنامه تجلیل و تقدیر از مربیان ایستگاه فعالیت بدنی بوستان صدف به مناسبت روز معلم در محله مبارک آباد حسین آباد خبرداد .
1398/2/14
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه3  از برگزاری جشن نیمه شعبان در بوستان صدف محله مبارک آباد حسین آباد خبرداد .
1398/2/2
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه3  از برگزاری اولین همایش دوشنبه های ورزشی در ایستگاه فعالیت بدنی صدف خبرداد .
1398/1/21
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه3  از برگزاری مراسم تقدیر از کارمند جانباز ناحیه 3  به مناسبت روز جانباز خبرداد .
1398/1/21
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه3  از برگزاری اولین همایش (تهران شهید باران می شود ) در سالن کنفرانس شهرداری ناحیه 3 خبرداد .
1398/1/21