آرشیو موضوعی
شاخه
رئیس اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه3 از اجرای عملیات بازپیرایی فضای سبز ونظافت محوطه داخلی و خارجی مدارس ناحیه 3  خبر داد.
1398/6/27
دیدار با  از خانواده شهید محمد آذر پرند محله شیان لویزان
 رئیس  اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه سه  از دیدار با خانواده شهید محمد آذر پرند در محله شیان لویزان خبرداد.
1398/6/26
برگزاری همایش پیاده روی ،دوشنبه های ورزشی در بوستان صدف محله مبارک آباد حسین آباد
 رئیس  اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه سه  از برگزاری همایش پیاده روی در محله مبارک آباد حسین آباد خبر داد.
1398/6/25
مراسم سوگواری و سخنرانی در مدح سید و سالار شهیدان در حسینیه حضرت علی اصغر(ع)
 رئیس  اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه3  از برگزاری مراسم سوگواری و سخنرانی در مدح سید و سالار شهیدان در حسینیه حضرت علی اصغر(ع) در محله شیان لویزان خبر داد .
1398/6/23
برگزاری سخنرانی مذهبی و آموزش درسهایی از مکتب کربلا در سرای محله لویزان
 رئیس  اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه3 از برگزاری سخنرانی مذهبی و آموزش درسهایی از مکتب کربلا در سرای محله شیان لویزان  خبر داد .
1398/6/23
برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در محله شیان لویزان شهرک ولیعصر (عج)
 رئیس  اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه سه از برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم خبر داد .
1398/6/16
برگزاری کارگاه مدیریت استرس ویژه کارکنان ناحیه3
 رئیس  اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه3 از برگزاری کارگاه مدیریت استرس ویژه کارکنان ناحیه3  خبر داد .
1398/6/5
دیداربا  خانواده شهید سید مهدی قائم مقامی در ناحیه3
   رئیس  اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه3 از برگزاری برنامه بازدید ازخانواده شهید سید مهدی قائم مقامی درشهرک ولیعصر (عج) در محله شیان لویزان  خبر داد .
1398/6/5
برگزاری کارگاه های غدیر شناسی به مناسبت دهه ولایت در مقابل سرای محله مبارک آباد
رئیس  اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه3 از برگزاری کارگاههای غدیر شناسی به مناسبت دهه ولایت در مقابل سرای محله مبارک آباد حسین آباد در بوستان صدف ناحیه3 خبر داد .
1398/5/28
برگزاری برنامه خیابان ورزش در بوستان صدف
رئیس  اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه3 از برگزاری برنامه خیابان ورزش در بوستان صدف ناحیه3 خبر داد .
1398/5/28