آرشیو موضوعی
شاخه
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 3 اقدام به اجرای عملیات پاکسازی برچسب ازدیوارها و امحاء دیوار نویسی با مواد پوشاننده در محله شیان ، لویزان و شهرک ولیعصر (عج) کرد.
1397/3/29
اداره فنی عمران شهرداری ناحیه 3 اقدام به اجرای عملیات لکه گیری هندسی آسفالت درمحله مبارک آباد – حسین آباد و شیان –لویزان – شهرک ولیعصر (عج) کرد .
1397/3/21
شهرداری ناحیه 3 اقدام به برگزاری جلسه تودیع و معارفه معاون ناحیه و رئیس خدمات شهری ناحیه کرد .
1397/3/19
اداره فنی عمران شهرداری ناحیه 3 اقدام به اجرای عملیات آسفالت کاری و همسطح سازی دریچه درمحله شیان-لویزان – شهرک ولیعصر (عج) کرد .
1397/3/13
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 3 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند در بیمارستان لبافی نژاد در محله پاسداران ضرابخانه کرد .
1397/3/8
ترمیم 4 ساعته فرونشست زمین در بزرگراه صیاد شیرازی/مشکلی در تردد خودروها وجود ندارد
شهردار منطقه چهار تهران در بازدید شبانگاهی از محل نشست ناگهانی آسفالت بزرگراه شهید صیاد شیرازی در مسیر شمال به جنوب گفت: با حضور به موقع عوامل شهرداری منطقه چهار در کمتر از 4 ساعت وضعیت بزرگراه شهید ...
1397/3/7
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 3 اقدام به برگزاری کارگاه آموزش اصناف و شهروندان پهنه غربی شیان میدان طجرلو کرد .
1397/3/6
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 3 اقدام به برگزاری طرح توزیع کارتن پلاست به نماینده مدیریت مجتمع مسکونی بهاران در محله مبارک آباد حسین آباد کرد .
1397/3/2
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 3 اقدام به برگزاری جلسه شورای سلامت کرد.
1397/2/30
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 3 منطقه 4 اقدام به اجرای طرح تفکیک زباله ازمبدأ در محله مبارک آباد – حسین آباد کرد.
1397/2/25