آرشیو موضوعی
شاخه
مسئول بازیافت اداره خدمات شهری ناحیه 4، از جمع آوری 200کیلو گرم پسماند خشک در معبر سطح ناحیه خبرداد.
1397/9/21
رئیس اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری ناحیه 4، از آموزش مدیریت بحران درمدارس ناحیه خبرداد.
1397/9/21
رئیس ادره فنی وترافیک شهرداری ناحیه 4، از اقدامات ترافیکی در محدوده ناحیه خبرداد.
1397/9/21
رئیس اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری ناحیه 4، از برگزاری کلاس آموزشی" آداب ورفتارهای سالم اجتماعی " در خانه سلامت سرای محله علم وصنعت خبرداد.
1397/9/21
رئیس اداره خدمات شهری ناحیه4 از جمع آوری ورفع کتفی های خیابان فرجام خبرداد.
1397/9/20
اداره اجتماعی فرهنگی ناحیه نه از برگزاری سمینار رایگان اعتماد به نفس در سرای محله کوهسار در ناحیه نه خبر داد.
1397/9/20
مسئول واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه4 از پاکسازی باغچه های زیر یک متر در خیابان ایزدپناه خبرداد.
1397/9/20
مسئول فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه4 از عملیات جمع آوری و پاکسازی سرشاخه های فضای سبز بزرگراه شهید باقری خبرداد.
1397/9/19
مسئول واحد فضای سبز اداره خدمات شهری ناحیه4 از عملیات رنگ آمیزی المان ها در بوستان های سمیه واحدزاده در محله علم وصنعت خبرداد.
1397/9/19
اداره اجتماعی وفرهنگی شهرداری ناحیه4 از شروع مجدد ورزش صبحگاهی بانوان در محله علم وصنعت خبرداد.
1397/9/19