آرشیو موضوعی
شاخه
رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی ناحیه 4، اقدام به برگزاری مشاوره گروهی روانشناسی در سرای محله علم و صنعت کرد.
1397/12/18
رئیس اداره خدمات شهری ناحیه 4 از انهار سرپوشیده محدوده ناحیه بازدید کرد.
1397/12/18
رئیس اداره فنی و عمران ناحیه 4 از نصب موانع ارتجاعی در معابرناحیه 4 خبر داد.
1397/12/18
مسئول واحد محیط زیست ناحیه4 از اخطار به واحد آلاینده پسماند محیط زیست در سطح ناحیه خبر داد.
1397/12/18
رئیس اداره خدمات شهری ناحیه 4 از انهار سرپوشیده محدوده ناحیه بازدید کرد.
1397/12/14
مسئول واحد سامانه 137 شهرداری ناحیه 4 ، از اجرای عملیات پاکسازی معابر از سیمان در محله نارمک خبر داد.
1397/12/12
مسئول واحد 137 شهرداری ناحیه4 از گذاشتن دریچه در بزرگراه رسالت خبر داد.
1397/12/12
مسئول 137 شهرداری ناحیه 4، از ملات کاری سنگفرش خیابان های ایزدپناه وحشمتی خبر داد.
1397/12/12
مسئول واحدفضای سبزشهرداری ناحیه4 ازآبشوئی درختان بوستان سمیه خبر داد.
1397/12/12
مسئول واحد فضای سبز ناحیه4 از کندوکوب و خشکه زنی خیابان حیدرخانی خبر داد.
1397/12/12