آرشیو موضوعی
شاخه
مدیر اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه 5 از رسیدگی به پیامهای 1888 در سطح ناحیه 5 خبر داد.
1397/3/29
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 5 ، آماده سازی زمین جهت کاشت نشا فصلی در بوستان سمرقندی در سطح محدوده ناحیه 5 انجام شد .
1397/3/19
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 5 ، کاشت نشا فصلی در حاشیه بزرگراه شهید زین الدین غربی در سطح محدوده ناحیه 5 انجام شد.
1397/3/13
به همت واحد خدمات شهری شهرداری ناحیه 5 , اجرای طرح جهادی نگهداشت شهر در ماه مبارک رمضان محور خیابان 206 شرقی حد فاصل بلوار شاهد و خیابان مظفری (نظافت و رفت و روب معابر و باغچه ها) در سطح محدوده ناحیه...
1397/3/8
به همت واحد محیط زیست و بازیافت اداره خدمات شهری ناحیه 5 ،کارگاه آموزشی واجرای طرح تکفیک زباله و آموزش شهروندی توسط کارشناس آموزش بازیافت در مدرسه نهال دانش شد .
1397/3/6
به همت واحد ساماندهی اداره خدمات شهری شهرداری ناحيه 5 ، اجرای عملیات طعمه گذاری و لانه کوبی موش محور خیابان فرجام انجام شد.
1397/3/2
مدیر اداره خدمات شهری ناحیه 5، از طرح جامع لایروبی و پاکسازی کانال ها محور خیابان فرجام در سطح محدوده ناحیه خبر داد.
1397/2/30
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 5 ، کاشت نشا جعفری بوستان باغ رز در سطح محدوده ناحیه 5 انجام شد .
1397/2/25
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه 5 اقدام به لکه گیری آسفالت در بزرگراه شهید باقری کرد.
1397/2/23
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 5 ، علف کشی ضلع شمال خیابان رسالت در سطح محدوده ناحیه 5 انجام شد .
1397/2/19