آرشیو موضوعی
شاخه
اداره ترافیک شهرداری ناحیه پنج ازمرمت سرپناه ایستگاه اتوبوس در فلکه سجادیه خبرداد.
1397/11/14
اداره ترافیک شهرداری ناحیه پنج ازمرمت چراغ راهنمایی و رانندگی در تقاطع 196 مظفری خبرداد.
1397/11/14
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، آلاچیق بوستان شهید سمرقندی سیمانکاری شد .
1397/11/14
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، اطراف آبخوری بوستان گویش سیمانکاری شد .
1397/11/14
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، درخت رفیوژ خیابان خوشوقت مقابل بوستان اسدی رازی رفع خطر شد .
1397/11/14
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، اتصالی برق برج های نوری در بوستان گلواژه رفع شد .
1397/11/14
اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری ناحیه 5 ، از برگزاری کارگاه آموزشی تغذیه در خانه بهداشت تهرانپارس غربی خبر داد .
1397/11/14
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 5، خبر از برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از وقوع حوادث زلزله در دبستان پیچک داد.
1397/11/14
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 5، خبر از برگزاری کلاس آموزشی عروسک سازی و عروسک گردانی در سرای محله تهرانپارس غربی داد.
1397/11/14
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه5 ، از برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مکرومه بافی در سرای محله تهرانپارس غربی خبر داد .
1397/11/6