آرشیو موضوعی
شاخه
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 5، از پاکسازی برچسب و پوستر خیابان قزاقی خبر داد .
1397/9/26
  واحد 137  شهرداری  ناحیه  5 از مرمت و ترمیم 1 عدد دریچه خیابان مظفری تقاطع خیابان سیری خبرداد .
1397/9/26
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، نشریه هفته نامه همگامان به کارگران و نگهبانان فضای سبز تحویل داده شد .
1397/9/26
  اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 5 (واحد تربیت بدنی)خبر از بازدید ایستگاه ورزش صبحگاهی بوستان گلواژه داد.
1397/9/26
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه 5 از مرمت کفپوش در خیابان آهنی آمینه کوچه یزداندوست پلاک 22  خبر داد.
1397/9/26
اداره ترافیک شهرداری ناحیه پنج ازمرمت سرپناه ایستگاه اتوبوس فلکه دوم تهرانپارس خبرداد.
1397/9/25
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 5(اداره بانوان)خبر از برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در خانه سلامت داد.
1397/9/25
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، برج نوری بوستان شورایاری ایمن سازی شد .
1397/9/25
به همت واحد ساماندهی اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 5 , اجرای عملیات طعمه گذاری خیابان آیت الله خوشوقت انجام شد.
1397/9/25
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه 5 از لکه گیری آسفالت خیابان 212 تقاطع خیابان اخوت خبر داد.
1397/9/25