آرشیو موضوعی
شاخه
به همت اداره خدمات شهري شهرداری ناحيه پنج ، ایستگاه اتوبوس واقع در محور فلکه سجادیه شستشو شد.
1397/5/28
به همت واحد نظافت اداره خدمات شهري ناحيه 5 ، پاکسازی محوطه باغ رستم در سطح محدوده ناحیه انجام شد .
1397/5/24
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، نظافت درختکاری خیابان نورعلی در سطح محدوده ناحیه 5 انجام شد.
1397/5/22
به همت واحد خدمات شهری ناحیه پنج، شستشو مخازن توسط مخزن شور محور خیابان ناهیدی در سطح محدوده ناحیه انجام شد .
1397/5/20
به همت واحد نظافت اداره خدمات شهري ناحيه پنج ، جمع آوری زباله و ضایعات محور خیابان ناهیدی در سطح محدوده ناحیه انجام شد .
1397/5/17
به همت اداره خدمات شهري شهرداری ناحيه پنج ، المانهای شهری محور خیابان ناهیدی شستشو شد.
1397/5/14
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه پنج ، رنگ آمیزی سقف سرویس بهداشتی فلکه سوم در سطح محدوده ناحیه پنج انجام شد .
1397/5/9
به همت اداره خدمات شهري شهرداری ناحيه پنج ، ایستگاه اتوبوس واقع در محور خیابان 196 شرقی و غربی شستشو شد.
1397/5/7
مدیر اداره خدمات شهری ناحیه پنج، از طرح جامع پاکسازی حوضچه ها و لایروبی کامل محور در خیابان ناهیدی و تقاطع های مورد نظر در سطح محدوده ناحیه خبر داد.
1397/5/3
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه پنج اقدام به لکه گیری آسفالت درمحدوده ناحیه کرد.
1397/4/31