آرشیو موضوعی
شاخه
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه شش نسبت جمع آوری کتفی ها و دوره گرد های زباله بر در خیابان شفیعی مکرم اقدام کرد.
1397/9/13
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه6 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی در خانه ویژه بانوان کرد.
1397/9/12
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 6 نسبت به شستشوی بوستانهای سطح ناحیه 6 اقدام کرد.
1397/9/11
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 6 نسبت به شستشوی بوستانهای سطح ناحیه 6 اقدام کرد.
1397/9/11
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه شش نسبت به تعمیر و تجهیز ابنمای میدان والفجر اقدام کرد.
1397/9/6
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 6 نسبت به آبیاری نهال های بوستان گل نرگس اقدام کرد.
1397/8/28
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه شش نسبت جمع آوری جمع آوری انواع پلاکارد و بنر در خیابان احسان اقدام کرد.
1397/8/26
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه شش نسبت به انجام عملیات لایروبی خیابان در محدوده ناحیه اقدام کرد.
1397/8/22
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه شش نسبت جمع آوری خودروی فرسوده و مستهلک در خیابان 212 اقدام کرد.
1397/8/15
اداره فرهنگی و اجتماعی شهرداری ناحیه شش از آموزش بازیافت و مدیریت پسماند خبر داد.
1397/8/13