آرشیو موضوعی
شاخه
آغاز ساماندهی و جمع آوری سد معبر وانت بارها از محلات منطقه چهار/ترافیک معابر شمال شرق تهران درروزهای آغازین ماه مهر روانتر می شود
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه چهار از آغاز طرح ساماندهی و جمع آوری سد معبر وانت بارها از سطح محلات خبر داد و گفت: در آستانه ما مهر و به منظور کاهش حجم ترافیک، با همکاری و اخذ مجوزهای قان...
1398/6/26
واحد ترافیک اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه هفت اقدام به نصب علائم ترافیکی کرد.
1398/3/26
 اداره فنی عمران ناحیه7 اقدام به انجام عملیات لکه گیری آسفالت در محدوده ناحیه کرد .
1398/3/26
واحد137 ناحیه 7 از حذف زوائد فیزیکی خبر داد.
1398/3/26
واحد سلامت اداره اجتماعی وفرهنگی شهرداری ناحیه 7 از برگزاری کلاسهای آموزشی کمک های اولیه در سرای محله شمیران نو خبر داد.  
1398/3/26
واحد خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت از نظافت بوستان های محدوده ناحیه خبرداد.
1398/3/26
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت اقدام به اجرای عملیات نظافت و رفت و روب در محدوده ناحیه کرد.
1398/3/26
 اداره فنی عمران ناحیه7 اقدام به انجام عملیات لکه گیری آسفالت در محدوده ناحیه کرد .
1398/3/21
واحد ترافیک ناحیه هفت اقدام به نصب و مرمت علائم ترافیکی در محدوده ناحیه کرد.
1398/3/21
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت اقدام به اجرای عملیات نظافت و رفت و روب در محدوده ناحیه کرد.
1398/3/21