آرشیو موضوعی
شاخه
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هشت از اجرای طرح ضربتی رفع سد معبر در ناحیه خبر داد.
1397/7/18
سرای محله شمیران نو اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی مهارت دهگانه زندگی کرد.
1397/7/18
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت اقدام به اجرای عملیات شستشوی انهار و کانالها در سطح ناحیه هفت کرد.
1397/7/16
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه هفت اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی سبک زندگی اسلامی کرد.
1397/7/8
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 6 نسبت به ترمیم تشتک دربوستان میدان حسن زاده اقدام کرد.
1397/7/8
واحد مسیلها و قنوات شهرداری ناحیه هفت منطقه چهار اقدام به لایروبی و نظافت انهار محدوده ناحیه کرد.
1397/7/4
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه شش ، اقدام به برگزاری مسابقه ورزشی در بوستان ارغوان کرد.
1397/6/26
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت اقدام به اجرای طرح رفع سد معبردستفروشان در معابر محدوده ناحیه کرد.
1397/6/18
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت اقدام به اجرای طرح جمع آوری سد معبر صنوف مزاحم در سطح ناحیه هفت کرد.
1397/6/13