آرشیو موضوعی
شاخه
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار به نقل از روابط عمومی ناحیه هفت اداره اجتماعی و فرهنگی اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی ارتقای هوش اجتماعی جهت دانش آموزان مدرسه ابوالمعالی محله قاسم آباد ده ...
1397/9/26
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار به نقل از روابط عمومی شهرداری ناحیه هفت ، به منظور بهبود وضعیت دید رانندگان و هدایت مناسب وسایل نقلیه ، واحد ترافیک اداره فنی و عمران این ناحیه اقدام به نصب یک...
1397/9/26
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار به نقل از روابط عمومی ناحیه هفت: به منظور بهسازی خیابان های و سهولت در تردد خودروها و عابرین پیاده سطح ناحیه ، اداره فنی و عمران این ناحیه نسبت به عملیات لکه گ...
1397/9/26
به گزارش روابط عمومی منطقه چهار و به نقل از روابط عمومی ناحیه هفت ، اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه چهار ناحیه هفت به منظور هماهنگی در خصوص زمستان ایمن ،اقدام به برگزاری جلسه شورای سلامت فصل پای...
1397/9/26
سامانه 137 شهرداری ناحیه هفت اقدام به نصب دریچه حوضچه کرد.
1397/9/26
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت اقدام به اجرای عملیات شستشوی انهار و کانالها در سطح ناحیه هفت کرد.
1397/9/24
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه هفت اقدام به نصب علائم ترافیکی کرد.
1397/9/24
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 7 اقدام به جمع آوری خاک و نخاله وضایعات از محدوده ناحیه کرد.
1397/9/24
واحد خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت از پاکسازی پوستر و برچسب معابر محدوده محدوده ناحیه خبرداد .
1397/9/24
اداره شهرسازی شهرداری ناحیه هفت از رسیدگی به پیامهای 137 در این ناحیه خبر داد.<
1397/9/24