آرشیو موضوعی
شاخه
واحد ترافیک اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه هفت اقدام به نصب علائم ترافیکی کرد.
1398/3/26
 اداره فنی عمران ناحیه7 اقدام به انجام عملیات لکه گیری آسفالت در محدوده ناحیه کرد .
1398/3/26
واحد137 ناحیه 7 از حذف زوائد فیزیکی خبر داد.
1398/3/26
واحد سلامت اداره اجتماعی وفرهنگی شهرداری ناحیه 7 از برگزاری کلاسهای آموزشی کمک های اولیه در سرای محله شمیران نو خبر داد.  
1398/3/26
واحد خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت از نظافت بوستان های محدوده ناحیه خبرداد.
1398/3/26
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت اقدام به اجرای عملیات نظافت و رفت و روب در محدوده ناحیه کرد.
1398/3/26
 اداره فنی عمران ناحیه7 اقدام به انجام عملیات لکه گیری آسفالت در محدوده ناحیه کرد .
1398/3/21
واحد ترافیک ناحیه هفت اقدام به نصب و مرمت علائم ترافیکی در محدوده ناحیه کرد.
1398/3/21
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه هفت اقدام به اجرای عملیات نظافت و رفت و روب در محدوده ناحیه کرد.
1398/3/21
واحد زیباسازی شهرداری ناحیه هفت از پاکسازی جداره های شهری با مواد پوشاننده در معابر محدوده ناحیه خبر داد.
1398/3/20