آرشیو موضوعی
شاخه
اداره فضای سبز ناحیه8 اقدام به علف کشی و نظافت فضای سبز خیابان های نموده است.
1397/11/28
اداره فنی و ترافیک ناحیه8  اقدام به مرمت وتعويض جداكننده قارچي در سطح محدوده نمود.
1397/11/28
  اداره فنی و عمران و ترافیک شهرداری ناحیه 8 قدام به تعویض پل ایستگاه اتوبوس  نمود.
1397/11/28
اداره 137 شهرداری ناحیه 8 ، از تعویض استوانه های ارتجاعی مستهلک در سطح ناحیه  خبر داد .
1397/11/28
ناظر اداره فضای سبز ناحیه8 اقدام به رفع خاموشی از فضای سبز خیابان های حکیمیه نموده است.
1397/11/14
رئیس اداره فنی و عمران ناحیه 8 از صدور مجوز حفاری در سطح ناحیه خبر داد.  
1397/11/14
اداره 137  ناحیه 8 اقدام به اجرای عملیات مرمت سنگ فرش و موزاییک کاری معبر در پیاده رو در سطح حکیمیه نمود.
1397/11/14
اداره فنی عمران شهرداری ناحیه 8  اقدام به اجرای  مناسب سازی دسترسی به ایستگاه های اتوبوس حکیمیه نمود.  
1397/11/14
رئیس اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 8 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی خودیابی و خودآگاهی در سرای محله حکیمیه نمود.
1397/11/14
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 8 از برگزاری آزمایش خون رایگان برای کانون سالمندان محله حکیمیه خبر داد.
1397/11/14