آرشیو موضوعی
شاخه
اداره فنی عمران شهرداری ناحیه هشت اقدام به اجرای عملیات آسفالت نوار عرضی درمحله حکیمیه کرد.
1397/7/16
اداره فنی عمران شهرداری ناحیه هشت اقدام به اجرای عملیات آسفالت نوار عرضی درمحله حکیمیه کرد.
1397/7/8
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 8 از پاکسازی نمای شهری محدوده ناحیه خبر داد
1397/7/4
اداره فضای سبز شهرداری ناحیه هشت اقدام تعمیر و نظافت سروریس های بهداشتی بوستان صبا کرد.
1397/6/26
اداره فنی و عمران شهرداری ناحیه 8 ازاجرای عملیات مرمت نهر روسی در سطح محدوده حکیمیه خبر داد.
1397/6/20
اداره فضای سبز شهرداری ناحیه هشت اقدام تعمیر وسایل بازی بوستان محمد کرد.
1397/6/18
اداره شهرسازی شهرداری ناحیه هشت از ابلاغ اخطار جهت رعایت نکات ایمنی در ساخت و سازهای محدوده ناحیه هشت خبر داد.
1397/6/13
اداره عمران و ترافیک شهرداری ناحیه8 از اجرای عملیات نصب مانع یوشکل درسطح محدوده حکیمیه خبر داد.
1397/6/11
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 8 از اجرای عملیات شستشوی ایستگاه های اتوبوس در محله حکیمیه خبر داد.
1397/6/6
اداره عمران و ترافیک شهرداری ناحیه هشت از اجرای عملیات اجرای تک جدول درسطح محدوده حکیمیه خبر داد.
1397/5/30