آرشیو موضوعی
شاخه
اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری ناحیه 8 از برگزاری کارگاه آموزشی مقابله با افکار منفی در سرای محله حکیمیه خبر داد.
1398/3/26
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 8 از جمع آوری پوستر های تبلیغاتی در سطح محدوده خبر داد.
1398/3/26
اداره عمران و ترافیک ناحیه8 از اجرای پی کنی جدول درسطح محدوده حکیمیه خبر داد.
1398/3/26
سامانه 137 شهرداری ناحیه 8 اقدام به نصب ناودانی روی درب دریچه و پاسخ به پیام 137 کرد.
1398/3/21
اداره فنی عمران  شهرداری ناحیه 8 اقدام به اجرای عملیات  مرمت آسفالت جهت رفع نشست خاکی درمحله حکیمیه نمود.
1398/3/21
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 8 از برگزاری کارگاه آموزشی فرزندپروری – طرح سنجش عدالت در سرای محله حکیمیه خبر داد.
1398/3/21
اداره فضای سبز ناحیه8 اقدام به علف کشی و نظافت فضای سبز بوستان شکوفه نموده است.
1398/3/21
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 8 از شستشوی جداول سطح ناحیه خبر داد.
1398/3/21
واحد سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 8 از برگزاری کلاس مشاوره کلاس بهداشت و بیماریها در سرای محله حکیمیه خبر داد.
1398/3/18
اداره اجتماعی فرهنگی ناحیه 8   اقدام به برگزاری کلاس هنری آموزش نقاشی روی پارچه   در سرای محله حکیمیه نمود.
1398/3/18