آرشیو موضوعی
شاخه
واحد زیباسازی شهرداری ناحیه 8 اقدام به صدور اخطاریه به صنوف متخلف در محله حکیمیه کرد.
1397/3/29
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 8 در راستای اهداف بلند مدت طرح تفکیک در مبداءاقدام به آموزش چهره به چهره درب منازل( خانوار) و اصناف کرد.
1397/3/19
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 8 از اجرای عملیات پاکسازی سد معبر در سطح حکیمیه خبر داد.
1397/3/13
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 8 از عملیات پلمپ واحد آلاینده در سطح محدوده حکیمیه خبر داد.
1397/3/8
اداره خدمات شهری شهرداری از ایمن سازی تابلو برق بوستان معراج ناحیه 8 از در محله حکیمیه خبر داد.
1397/3/6
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 8 اقدام به اجرای طرح رسوبگیری ازکانال های محله حکیمیه کرد.
1397/3/2
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 8 با همکاری خانه سلامت با استفاده از حضور همیاران سلامت اقدام به برگزاری کلاس آموزش ایمنی عمومی و بهداشت کارگران شرکت سبز در سبزکرد.
1397/2/30
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه 8 با مشارکت سرای محله حکیمیه اقدام به برگزاری آیین غبار روبی، عطر افشانی و گلباران مزار شهدای گمنام محله حکیمیه کرد.
1397/2/25
اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحیه8 منطقه 4 از برگزاری مسابقه نقاشی روی بوم در محله حکیمیه خبرداد.
1397/2/23
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 8 از نصب مخازن زباله در سطح محدوده حکیمیه خبر داد.
1397/2/19