آرشیو موضوعی
شاخه
اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه نه از برگزاری کارگاه رایگان مقابله با استرس در سرای محله مجید آباد ناحیه نه خبر داد.
1397/9/26
اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه نه از برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی شهرداران مدارس ناحیه نه خبر داد.
1397/9/26
اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه نه از توزیع و جمع آوری فرم های پرسش نامه نیاز سنجی ورزشی بین همکاران ناحیه خبر داد.
1397/9/26
شهرداری ناحیه نه از برگزاری مانور آتش سوزی در ساختمان شهرداری ناحیه نه خبر داد.
1397/9/26
اداره اجتماعی و فرهنگی ناحیه نه از اهدای جوایز به برندگان مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم  خبر داد.
1397/9/26
اداره فرهنگی و اجتماعی ناحیه 8، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی" انرژی درمانی ازطریق رنگ ها"درسرای  محله حکیمیه کرد.
1397/9/26
اداره خدمات شهری ناحیه نه از جمع آوری خاک و نخاله تخلفی در سطح ناحیه نه خبر داد.
1397/9/26
اداره خدمات شهری ناحیه نه جمع آوری سرشاخه در محدوده ناحیه نه خبر داد.
1397/9/26
اداره خدمات شهری ناحیه نه از انجام طرح لایروبی و پاکسازی انهار در محدوده ناحیه نه خبر داد
1397/9/26
اداره عمران ناحیه نه ، از لکه گیری خیابان ها و فرعی ها در محدوده ناحیه نه خبر داد.
1397/9/26