آرشیو موضوعی
شاخه
اداره شهرسازی شهرداری ناحیه نه از رفع سد معبر مصالح در سطح ناحیه خبر داد .
1397/5/28
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه نه ، از شستشوی ایستگاههای اتوبوس در سطح ناحیه خبر داد.
1397/5/24
واحد خدمات شهری شهرداری ناحیه نه منطقه چهار ، از جمع آوری زباله های سطح ناحیه بصورت روزانه خبر داد.
1397/5/22
اداره فنی و عمرانی شهرداری ناحیه نه از نصب تابلوی اسامی معابر در سطح محدوده ناحیه خبر داد.
1397/5/20
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه نه از پاکسازی و نظافت دریچه ها در سطح ناحیه خبر داد.
1397/5/17
اداره فضای سبز شهرداری ناحیه نهاز علف کشی و نظافت در سطح ناحیه خبر داد.
1397/5/9
اداره 137شهرداری ناحیه نه از همسطح سازی دریچه در سطح ناحیه خبر داد.
1397/5/7
آموزش تفکیک پسماند در مبدا ویژه اصناف ناحیه 9
رییس اداره مدیریت پسماند شهرداری منطقه 4 گفت : همکاری شهروندان با شهرداری در ارتباط با تفکیک و تحویل این نوع پسماندها ، علاوه بر مزایای زیست محیطی ، کمک بزرگی به تامین مواد اولیه صنایع از یک سو و حفظ ...
1397/5/6
اداره اجتماعی و فرهنگی از برگزاری کارگاه سبک زندگی سالم در سطح ناحیه برگزار شد.
1397/5/3
اداره فضای سبزشهرداری ناحیه نه منطقه چهار از کاشت درخت و درختچه در سطح ناحیه خبر داد.
1397/4/31