احداث بوستان ساحل

تاریخ انتشار:1390/5/12 14:6:35
تعداد بازدید: 4435       
image
تاریخ شروع پروژه: 1386/06/03
پيش بيني خاتمه پروژه: 1390/ سطح معابر 1391
برآورد اعتبار كل پروژه: 65,000,000,000
آدرس:  حکیمیه انتهای بلوار افق بوستان ساحل


سطح معابر:

مشخصات فني پروژه: 17 هکتار
مرحله اجرايي: محوطه: در حال اجرای معابر
پیشرقت فیزیکی: 65%

چایخانه

مشخصات فني پروژه: 490 متر مربع
مرحله اجرايي: محوطه: شروع نازک کاری
پیشرقت فیزیکی: 60%کلینیک گل و گیاه

مشخصات فني پروژه: 800 مترمربع - محوطه : 550 متر مربع
مرحله اجرايي: نما کاری - اجرای تاسیسات
پیشرقت فیزیکی: 90%


رستوران

مشخصات فني پروژه: 440 متر مربع
مرحله اجرايي: اتمام سفت کاری
پیشرقت فیزیکی: 60%


مدیریت پیمانکاران

مشخصات فني پروژه: 120 متر مربع
مرحله اجرايي: اجرای تاسیسات
پیشرقت فیزیکی: 95%