برگزاری جلسه انتقادات و پیشنهادات شهروندان در منطقه 4
به همت اداره فضای سبز منطقه 4 جلسه ای با موضوع انتقادات و پیشنهادات باحضور شهروندان وریاست مرکز تام منطقه 4 برگزار شد.
1396/11/24

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 رئیس اداره فضای سبز با اشاره به این خبر افزود: این جلسه به منظور ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان و جلب رضایت آنها بود با حضور سرپرست مرکز تام برگزار شد.گفتنی است در این جلسه شهروندان انتقادات و پیشنهاداتی در ارتباط با برگزاری دوره های آموزشی با عناوین جدید، شیوه های آموزشی و تبلیغات بیشتر در ارتباط با جذب شهروند و ..... بیان کردند. مرکز تام منطقه 4 می کوشد تا بهترین خدمات و  محیط های  آموزشی را در ارتباط با فضای سبز شهری  برای شهروندان  فراهم آورد .

 


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.