بازدید معاون اجتماعی منطقه 4 از سرای محله نارمک
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 4 از دو ساختمان متعلق به شهرداری منطقه و همچنین سرای محله نارمک بازدید بعمل  آورد.
1396/11/25

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 ؛ بمنظور بهره برداری صحیح از فضاهای فرهنگی معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه از ساختمان سرای محلهی نارمک و دو ساختمان متعلق به شهرداری بازدید  کرد.

گفتنی است در این بازدید عمارتی ضمن بازدید از سرای محله نارمک و صحبت با مسئولین خانه ها و عوامل اجرایی سرای محله از نزدیک با مشکلات و معضلات سرا آشنا شد. در این میان مدیر محله و جانشین شورایاری درخصوص مسائل پیش روی سرای محله مباحثی را مطرح نمودند.

شایان ذکر است در این بازدید معاون امور اجتماعی و فرهنگی، شهردار ناحیه ، مدیرمحله ، جانشین شورایاری محله نارمک ، رئیس اداره اجتماعی ناحیه ، مسئول برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت و مسئول ستاد مدیریت محله حضور داشتند.print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.