رنگ آمیزی المان های شهری فلکه سجادیه در محدوده ناحیه 5
به همت واحد فضای سبز اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه 5 ، رنگ آمیزی المان های شهری فلکه سجادیه در سطح محدوده ناحیه 5 انجام شد .
1396/12/22
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 ، به نقل از روابط عمومی ناحیه 5 ، لطفی مدیر اداره خدمات شهری این ناحیه با تاکید بر غنابخشی به فرهنگ توسعه فضای سبز و صیانت از آن اظهار داشت: به منظور بازپیرایی و آراستگی فضای سبز شهری نسبت به رنگ آمیزی المان های شهری فلکه سجادیه اقدام شد .

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.