جلسه بررسی پیام های سامانه 137 در ناحیه 7 برگزار شد
جلسه بررسی پیام های سامانه 137 شهرداری ناحیه7 منطقه تهران با حضور شهردار ناحیه ، معاون ناحیه ، مسئول سامانه 137 ناحیه و روسای ادارات ناحیه برگزار شد.
1397/1/27به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 به نقل از روابط عمومی ناحیه 7 در این جلسه ضمن بررسی در مورد موضوعات خاص، به موضوعات پرپیام و معضلات ناحیه به ارتقاء سطح کیفی و کمی پاسخگویی به پیامهای سامانه 137، با رعایت سه اصل صحت ، دقت و سرعت، نحوه پیگیری پیام ها و بررسی کاهش تعداد پیام ها بحث و گفتگو شد.
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.