بررسی چالشهای حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه4
جلسه بررسی چالشهای حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه4 با حضور حقانی مشاور عالی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد.
1397/3/21


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 ، حسینی شهردار منطقه ضمن عرض خیر مقدم و آرزوی قبولی طاعات بیان کرد:امید است با بررسی چالشها و فرصتهای حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی گام موثری در پیشرفت این حوزه برداریم.
حقانی مشاور عالی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در ادامه این جلسه گفت: هدف معاونت اموراجتماعی و فرهنگی ارتقاء بینش شهروندی و شهروندسازی است و باید آگاهی مردم را از وظایف شهری بیشتر کنیم به گونه ای که مردم حس کنند در مدیریت شهر نقش دارند. سرمایه اصلی مردم هستند و زیرساخت کار ما اعتماد مردم است اگر این اعتماد را از دست بدهیم امیدی به شهر نیست.نباید وظایف مردم را بر عهده بگیریم و باید اجازه دهیم مردم در مدیریت شهری نقش داشته باشند و در کنار آنان به عنوان تسهیل گر به کار خود بپردازیم.
وی در ادامه گفت:با توجه به وسعت، حاشیه نشینی و عدم برنامه ریزی مناسب مشکلات شهری افزایش یافته است و باید با برنامه ریزی های دقیق و کارآمد و با بهره گیری صحیح نیروها در راستای رسیدن به اهداف و کاهش مشکلات گام موثری برداریم .
حقانی در ادامه افزود:در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران همواره به دنبال برقراری عدالت اجتماعی هستیم و میبایست از روزمرگی ، موازی کاری و جزیره ای کار کردن خودداری نموده و پس از شناخت مشکلات به ارائه راهکار پرداخته، هدف گذاری کرده و کار را ادامه میدهیم تا به خروجی مشخص و هدف نهایی دست پیدا کنیم .
در پایان وی به دو نکته اشاره کرد: اول اینکه آموزش را از کودکانمان شروع کنیم و دیگری اینکه منتظر ابلاغ دستورالعمل ها نباشیم و خودمان فکر کنیم و آن را بکار بگیریم.
در پایان عمارتی معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه گفت: روئسای ستادی و مدیران اجتماعی نواحی با توجه به اشراف کامل به حوزه کاری خود باید مشکلات اجتماعی موجود را با نگاه ساختاری اجرایی شناسایی کنند و با ارائه راهکار مناسب و فعالیتهای منسجم خود در انجام مطلوب برنامه های آتی و همچنین بهره برداری از فرصتها و ظرفیت های موجود برای دستیابی به اهداف گام موثری بردارند.
همچنین در این جلسه روسای ستادی و مدیران اجتماعی نواحی 9گانه ضمن بیان نظرات خود، چالشها و راهکارهایشان را در امور اجتماعی و فرهنگی سطح منطقه و محلات ارائه نمودند.
print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.