نظافت و پاکسازی فضای سبز معابرناحیه چهار
به همت واحد فضای سبزاداره خدمات شهری ناحیه 4 ، نظافت وپاکسازی قطعات فضا ی سبز انجام شد.
1397/3/21

به گزارش روابط عمومی منطقه 4 و به نقل ازروابط عمومی ناحیه 4، به منظور حفظ آراستگی وزیبائی بصری ، واحد فضای سبز اقدام به نظافت وپاکسازی قطعات فضای سبز، چمن زنی وهرس علف های هرز کرد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.