پاکسازی برچسب و پوستر در میدان رسالت
به همت واحد زیباسازی شهرداری ناحیه دو منطقه چهار تهران برچسب و پوستر از معابر میدان رسالت پاکسازی شد.
1397/4/20
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار تهران ، به نقل از روابط عمومی ناحیه دو، اداره خدمات شهری نسبت به پاکسازی برچسب و پوستر از دیواره های میدان رسالت اقدام کرد.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.