تعمیر و بازسازی مخازن بازیافت زبالهدر محلات ناحیه چهار
اداره خدمات شهری شهرداری ناحیه چهار تهران نسبت به تعمیر و بازسازی مخازن بازیافت زباله در سطح معابر ناحیه اقدام کرد.
1397/4/20


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار تهران به نقل از روابط عمومی ناحیه چهار، به منظور رفع مشکل شهروندان و رسیدگی به درخواستهای مردمی و نظافت بهینه شهری و رسیدگی به پیامهای 137 و 1888 اداره خدمات شهری ناحیه چهار اقدام به تعمیر و بازسازی مخازن بازیافت زباله در معابر اصلی به تعداد 33 عدد کرد.


print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.